Om Nordiska ministerrådet – och vad det betyder för dig

Information

Publish date
Abstract
Nordiska ministerrådet är världens äldsta regionala gemenskap. Här samarbetar de nordiska länderna om allt från klimat och miljö till utbildning, arbetsplatser och barn och unga. I Norden finns det tre självstyrande områden, fem länder och 27 miljoner människor. När vi samarbetar i Norden står vi starkare och kan göra skillnad för hela vår jord. I denna broschyr kan du läsa om Nordiska ministerrådet.
Publication number
2021:016