Sammanställning av publikationer som producerats av den Nordiska Kemikaliegruppen inom Nordiska Ministerrådets Miljöhandlingsprogram 20...

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Denna rapport innehåller en sammanställning av de nordiska rapporter och andra publikationer som producerats av den Nordiska Kemikaliegruppen och dess undergrupper under det Nordiska Ministerrådets miljöhandlingsprogram (MHP) för åren 2013-2018. Sammanlagt ingår 48 nordiska rapporter och andra publikationer från NKG med koppling till arbetet för de elva prioriterade målen för kemikalier i MHP 2013–2018. De har publicerats av Nordiska Ministerrådets Sekretariat (NMRS) eller via internationella organisationer som OECD, AMAP och UNEP. Vissa publiceringar har endast gjorts on-line på internet, t.ex. som utbildningsmaterial om klassificering och märkning eller i form av en databas (SPIN 2000) om kemikalier på marknaden i Norden.Publikationerna finns sammanställda översiktligt i tabell 1, som visar hur antalet rapporter fördelar sig över MHP:s elva prioriterade områden för kemikalier och över åren. I Bilaga 2 i slutet av rapporten finns en översikt för alla elva prioriterade områden med länkar till de publicerade rapporterna. Så gott som alla rapporter och publikationer är tillgängliga på engelska.
Publikationsnummer
2021:908