Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danska.

Færre flygtninge men flere problemer med ID-kontrol ved grænserne

01.11.16 | Fréttir
Københavns Hovedbanegård
Ljósmyndari
Johannes Jansson/norden.org
ID- og grænsekontrollerne, som blev indført i Norden på grund af flygtningestrømmene, har fået betydelige konsekvenserne for den frie bevægelighed og situationen på arbejdsmarkederne, især i Øresundsregionen. Statistikken viser at antallet af flygtninge som er kommet til de nordiske lande har været betydeligt lavere end man vurderede da grænsekontrollerne blev indført i efteråret og vinteren 2015/2016.

Det er Øresundsinstituttet som på opdrag af Nordisk Ministerråd har udarbejdet en rapport om konsekvenserne af ID- og grænsekontrollerne i Norden. Rapporten viser at over 80 % af de adspurgte togpendlere overvejer at søge job i hjemlandet eller flytte til arbejdslandet for at slippe for de forlængede rejsetider, trængslen i togene og de usikre køreplaner. 

Det har også vist sig at det er blevet sværere for danske virksomheder at rekruttere og fastholde personale fra Sverige. 

Rapporten fremhæver det faktum at kvinder, unge og lavtlønnede i højere grad rejser med tog end andre grupper af arbejdstagere, og derfor rammes disse grupper særligt hårdt af de ulemper som grænsekontrollerne medfører.

Samtidig er flygtningestrømmene til Norden, som var grunden til at grænsekontrollerne blev indført, aftaget betragteligt. Både det faktiske antal asylansøgere og prognoserne for det antal flygtninge som man regner med kommer til Norden i 2016 er faldet drastisk. I Sverige, Norge og Danmark er antallet af asylansøgere nu 69-84 % lavere end i den samme periode i 2015. I Danmark er antallet af asylansøgere faldet med en tredjedel.

Både det faktiske antal asylansøgere og prognoserne for det antal flygtninge som man regner med kommer til Norden i 2016 er faldet drastisk.   

Migrationsverket i Sverige har på baggrund af de nyeste tal vurderet at der kommer 29.000 asylansøgere til Sverige i år. I februar antog man derimod at op til 140.000 mennesker ville søge asyl i Sverige i år. Sidste år søgte 163.000 mennesker asyl i Sverige. I Danmark antager man nu at der i alt kommer 10.000 asylansøgere i 2016 hvorimod man tidligere forberedte sig på 25.000 asylansøgere.

Det er først og fremmest flygtningeaftalen mellem EU og Tyrkiet som har mindsket antallet af asylansøgere til Norden.  

De beslutninger om midlertidige grænsekontroller som Danmark, Norge og Sverige har taget er tidsbegrænsede og ophører i midten af november. Europa-Kommissionen har givet grønt lys til Sverige, Norge og Danmark således at landene ved behov kan fortsætte med kontrollerne i yderligere tre måneder. 

Den nordiske pasunion fra 1954 giver nordiske borgere ret til at rejse til et andet nordisk land uden pas eller anden legitimation. Pasunionen er tilpasset EU's Schengen-regler. Schengenaftalen indeholder undtagelsesregler som gør det muligt at indføre midlertidige grænsekontroller. Grænsekontrollerne i Sverige har nu varet i et år.

De nordiske samarbejdsministre opdateres løbende om virkningen af grænsekontrollerne. De diskuterede rapporten "ID- og grænsekontroller i Norden sommer og efterår 2016" på deres møde i København den 1. november.