Färre flyktingar men fler problem med ID-kontroller vid gränserna

01.11.16 | Nyhet
Københavns Hovedbanegård
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
ID- och gränskontrollerna som infördes inom Norden på grund av flyktingströmmarna har fått betydande konsekvenser för den fria rörligheten och läget på arbetsmarknaden, speciellt i Öresundsregionen.
Statistiken visar att antalet flyktingar som har kommit till de nordiska länderna har varit betydligt lägre än man estimerade då gränskontrollerna infördes på hösten och vintern 2015/2016.

Det är Öresundsinstitutet som på beställning av Nordiska ministerrådet har sammanställt en rapport om konsekvenserna av ID- och gränskontrollerna i Norden. Rapporten visar att över 80% av de tågpendlare som har tillfrågats överväger att söka jobb i hemlandet eller flytta till arbetslandet för att slippa de förlängda arbetsresorna, trängseln på tågen och de osäkra tidtabellerna. 

Det visar sig också att danska företag har allt svårare att rekrytera eller hålla fast vid personal från Sverige. 

Rapporten lyfter fram det faktum att eftersom kvinnor, unga och lågavlönade använder tåg mer än andra grupper av arbetstagare, drabbas dessa grupper speciellt hårt av de olägenheter som gränskontrollerna medför.

Samtidigt har anledningen till att gränskontrollerna infördes, nämligen flyktingströmmarna till Norden, avmattatas avsevärt. Både det faktiska antalet asylsökande och prognoserna för det antal flyktingar man räknar med att kommer till Norden under 2016 har sjunkit betydligt. I Sverige, Norge och Danmark är antalet asylsökande nu mellan 69-84% lägre än under samma period år 2015. I Danmark har antalet asylsökande minskat med en tredjedel.

Både det faktiska antalet asylsökande och prognoserna för det antal flyktingar man räknar med att kommer till Norden under 2016 har sjunkit betydligt.   

Migrationsverket i Sverige bedömer enligt de färskaste siffrorna att 29000  asylsökande kommer till Sverige i år. Ännu i februari antog man att upp till 140 000 personer skulle söka asyl i Sverige under detta år. Ifjol sökte 163 000 personer asyl i Sverige. I Danmark antar man nu att totalantalet asylsökande under 2016 kommer att vara 10 000, medan man tidigare förberedde sig på 25 000 personer.

Det är framförallt flyktingsöverenskommelsen mellan EU och Turkiet som har minskat antalet asylsökande till Norden.  

De beslut om tillfälliga gränskontroller som Danmark, Norge och Sverige har fattat är tidsbestämda och går ut under i medlet av november. Europeiska kommissionen har gett klartecken för Sverige, Norge och Danmark att vid behov fortsätta med kontrollerna under ytterligare tre månader. 

Den nordiska passunionen från 1954 ger nordiska medborgare rätt att resa till ett annat nordiskt land utan pass eller annan reselegitimationshandling. Passunionen är anpassad till EU:s Schengenregelverk. Schengenavtalet innehåller undantagsregler som möjliggör att gränskontroller tillfälligt införs. Gränskontrollerna i Sverige har nu varit i kraft i ett år.

De nordiska samarbetsministrarna uppdateras löpande om effekterna av gränskontrollerna, och diskuterade rapporten "ID- og grænsekontroller i Norden sommer og efterår 2016" på sitt möte i Köbenhamn den 1.11.