Jobbsøking i Sverige

Person ved en computer
Fotograf
Ali Yahya on Unsplash
Les om å søke jobb, dine rettigheter på arbeidsmarkedet og om hvordan du søker jobb i Sverige med dagpenger fra hjemlandet.

Søke jobb i Sverige

I Sverige kan du søke arbeid ved Arbetsförmedlingens kontorer rundt omkring i landet. På Arbetsförmedlingens nettsted kan du melde deg som arbeidssøker, lese jobbannonser og registrere CV-en din.

De offentlige arbeidsformidlingene i EU/EØS-landene har et europeisk nettverk som heter EURES. På nettstedet deres kan du finne ledige stillinger i hele Europa og kontaktopplysninger til EURES-rådgivere. EURES-rådgiverne kan svare på spørsmål om arbeid, både i Sverige og i de andre EU/EØS-landene.

Dine rettigheter på det svenske arbeidsmarkedet

  Det er viktig at du kjenner til rettighetene dine på arbeidsmarkedet når du begynner å jobbe i Sverige, og sikrer deg ordentlige forhold. Du kan kontakte din bransjes fagforening og få mer informasjon.

  Søke jobb i Sverige med dagpenger fra hjemlandet ditt

   Hvis du mottar dagpenger under arbeidsløshet fra et nordisk land, og ønsker å søke jobb i Sverige, kan du få dagpengene utbetalt i tre måneder mens du søker jobb i Sverige. Det forutsetter at du mottar dagpenger og oppfyller eventuelle andre betingelser som gjelder i landet der du mottar dagpenger.

   For å få dagpenger mens du søker jobb i Sverige, må du ha attest PD U2 (N-303 hvis du flytter fra Færøyene eller Grønland) fra den myndigheten som utbetaler dagpengene dine.

   Når du kommer til Sverige, må du henvende deg til Arbetsförmedlingen for å bli registrert. Det vil fortsatt være den utenlandske myndigheten som betaler dagpengene dine.

   Du må kontakte den myndigheten som utbetaler dagpengene dine, i god tid før du planlegger å reise til Sverige, for å orientere deg om spesielle krav, tidsfrister og eventuell ventetid i saksbehandlingen.

   Hvis du ikke finner jobb i Sverige

   Hvis du ikke får jobb i Sverige i løpet av de tre månedene du søker med dagpenger fra hjemlandet, må du vende tilbake til landet du mottar arbeidsløshetstrygd fra, og melde deg hos ditt lokale NAV-kontor eller tilsvarende. Hvis du ikke gjør det, mister du retten til dagpenger.

   Hvis du finner jobb i Sverige

   Hvis du får jobb i Sverige, skal du som regel arbeidsløshetsforsikres i Sverige. Det betyr at du skal melde deg inn i en svensk a-kasse. Du trenger attest PD U1 for å overføre din ansiennitet fra et annet lands arbeidsløshetsforsikring til en a-kasse i Sverige. Den får du hos a-kassen eller arbeidsløshetsmyndigheten i landet hvor du hittil har vært arbeidsløshetsforsikret.

   Det er viktig at du melder deg inn i en svensk a-kasse allerede første dag du jobber i Sverige, ettersom det kan skape store problemer hvis forsikringsperioden din brytes.

   Kontakt myndighet
   Spør Info Norden

   Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

   OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

   Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.