Info Norden
Skal du flytte i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du studere i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du jobbe i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du starte bedrift i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du søke støtte i Norden? Info Norden viser veien videre.

Populært innhold

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Stemmeret i Sverige

Stemmerett i Sverige

Bolig i Sverige

Bolig i Sverige

Boligstøtte i Sverige

Nordiske støtteordninger

Det svenske pensionssystem

Det svenske pensjonssystemet

Indførsel af hunde og katte til Sverige

Innførsel av hund og katt til Sverige

Kontanthjælp i Sverige

Kontanthjelp i Sverige

Medicin og medicintilskud i Sverige

Medisin og medisintilskudd i Sverige

Social sikring ved flytning til og fra Sverige

Sosialforsikring ved flytting til eller fra Sverige

Folkehøjskoler i Sverige

Folkehøyskoler i Sverige

Svensk alderspension

Svensk alderspensjon

Efterlevelsespension i Sverige

Etterlattepensjon i Sverige

Norges klimaminister Ola Elvestuen (bak fra venstre), Danmarks eneri-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, Norges statsminister Erna Solberg, Finlands statsminister Juha Sipilä, Islands statsminister Katrin Jakobsdottir, Sveriges minister for internasjonalt utviklingssamarbeid og klima og visestatsminister Isabella Lövin og Islands minister for miljø og naturressurser Guðmundur Ingi Guðbrandsson samlet på klimatoppmøte i Helsinki. 

Det offisielle nordiske samarbeidet

Boligstøtte i Sverige

Bostøtte i Sverige

Studerende ved European Humanities University (EHU)

Flytte til Sverige for å studere

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.