Info Norden
Skal du flytte i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du studere i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du jobbe i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du starte bedrift i Norden? Info Norden viser veien videre. Skal du søke støtte i Norden? Info Norden viser veien videre.

Populært innhold

Norske sykepenger

Informasjon om koronapandemien i Norden

Stemmeret i Sverige

Stemmerett i Sverige

Bolig i Sverige

Bolig i Sverige

Norges klimaminister Ola Elvestuen (bak fra venstre), Danmarks eneri-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt, Norges statsminister Erna Solberg, Finlands statsminister Juha Sipilä, Islands statsminister Katrin Jakobsdottir, Sveriges minister for internasjonalt utviklingssamarbeid og klima og visestatsminister Isabella Lövin og Islands minister for miljø og naturressurser Guðmundur Ingi Guðbrandsson samlet på klimatoppmøte i Helsinki. 

Det offisielle nordiske samarbeidet

Boligstøtte i Sverige

Nordiske støtteordninger

Autorisation i Sverige

Godkjenning i Sverige

Svenske sygedagpenge

Svenske sykepenger

Svenske regler for arbejdsløshedsforsikring og -dagpenge

Svenske dagpenger ved arbeidsledighet

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende

Tidsbegrænset ansættelse i Sverige

Sommerjobb i Sverige

Fagforeninger i Sverige

Fagforeninger i Sverige

Person ved en computer

Jobbsøking i Sverige

Arbejdstilladelse og opholdstilladelse i Sverige

Arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Sverige

Skat i Sverige

Skatt i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Rehabilitering i Sverige

Mand læser bog i tog

Språkkurs for innflyttere i Sverige

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.