Direktesendinger fra sesjonen i København

Presskonferens med presidiet under Nordiska rådets session 2021 i Folketinget
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Her kan du følge direktesendingene fra plenumsmøtene våre under sesjonen.

Etter sendingsstart kan du starte den videoen du vil se.

  • Du kan bytte språk fra dansk i videoen ved å trykke på noteikonet ().
  • Der kan du bytte til tolking på blandet skandinavisk, finsk, islandsk eller engelsk.

Gjennomførte sendinger.

Under vil du kunne se gjennomførte sendinger fra Nordisk råds sesjon 2021. Også her bytter du språk fra dansk til skandinavisk, finsk, islandsk, eller engelsk, direkte i videoene.

Tirsdag 2. november

Start kl. 14.00:

Onsdag 3. november

Start kl. 09.00:

Torsdag 4. november

Start kl. 08.45:

Pandemien udfordrer det nordiske samarbejde

Utolket sending med start kl. 8.30 torsdag 4. november.

Nordisk samarbejde i fremtiden: Hvordan så det ud, hvis ungdommen bestemte?

Utolket sending med start kl. 8.30 onsdag 2. november.

Nordens borgere har sagt deres mening – Nu tager vi debatten!

Utolket sending med start kl. 11.00 mandag 1. november.