Genomförda sändningar från sessionen i Köpenhamn

Presskonferens med presidiet under Nordiska rådets session 2021 i Folketinget
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Här kan du följa sändningarna från våra plenarmöten under sessionen.

Efter sändingsstart kan du starta den video du vill se.

  • Du kan byta språk från danska i videon genom att trycka på notikonen (🎵).
  • Där kan du byta till tolkning på blandad skandinaviska, finska, isländska eller engelska.

Genomförda sändningar

Tisdag den 2 november

Onsdag den 3 november

Torsdag den 4 november

Pandemin utmanar det nordiska samarbetet

Otolkad sändning från torsdagen den 4 november:

Nordiskt samarbete i framtiden: Hur skulle det se ut om ungdomarna fick bestämma?

Otolkad sändning från onsdagen den 3 november:

 

Nordens medborgere har sagt deres åsikt - Nu tar vi debatten!

Otolkad sändning från måndagen den 1 november: