Erkki Tuomioja, Nordisk råds president 2022

Erkki Tuomioja på Nordiska rådets session 2021
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Erkki Tuomioja er valgt til Nordisk råds president for 2022.

Erkki Tuomioja ble valgt inn i i Finlands riksdag allerede i 1970, og siden da har han også vært medlem av Nordisk råd, med avbrudd for den tiden da han har vært statsråd. Dette er andre gang han er president for rådet. Forrige gang var i 2008.

Tuomioja har vært minister i flere omganger. Han var utenriksminister både i 2000–2007 og i 2011–2015 og handels- og industriminister i 1999–2000. Han var også nestleder i den sosialdemokratiske riksdagsgruppen i 1991–1996 og leder i 1996–1999.

Tuomioja er dr. pol. og dosent i politisk historie ved Helsingfors universitet. Han har skrevet 18 bøker.

I Nordisk råd er han medlem av den sosialdemokratiske gruppen, og han er også langvarig medlem av rådets presidium og leder av Finlands delegasjon i Nordisk råd.