Guðbrandsson ny nordisk samarbeidsminister på Island

01.12.21 | Nyhet
Guðmundur Ingi Guðbrandsson får ansvaret for det nordiske samarbeidet i Katrín Jakobsdóttirs nye regjering. Han blir også arbeidslivs- og sosialminister i regjeringen som nå er klar.

To måneder etter valget er en ny regjering på plass på Island, og i likhet med den forrige ledes den av  Katrín Jakobsdóttir. 

De nordiske samarbeidsministrene har i oppdrag fra statsministrene å ta seg av samordningen av det nordiske regjeringssamarbeidet.

Islands tidligere samarbeidsminister Sigurður Ingi Jóhannsson overlater stafettpinnen til Guðmundur Ingi Guðbrandsson – som var miljøminister i den forrige regjeringen. 

Kontakt