Almedalsveckan 2021 - Integration: jämlika förutsättningar i kris?

06.07.21 | Evenemang
Covid-19 testcenter
Photographer
norden.org
Hur har Coronan påverkat integrationen, i norden? Varför har pandemin drabbat invandrargrupper så hårt? Mediabilden och den politiska argumentationen lyfter ofta språkförståelse och kulturella skillnader som orsaker, medan forskningen pekar på andra avgörande faktorer.

Information

Dates
06.07.2021
Time
14:00 - 14:45
Type
Online

Se direktsändningen:

I en ny studie pekar man på flera bakomliggande faktorer som sammantaget orsakat den höga infektionsnivån och överdödligheten i utsatta områden. Snarare än språksvårigheter och kulturell bakgrund har strukturella faktorer och ojämlikhet spelat in. De här faktorerna försvårar och i vissa fall omöjliggör för invånarna att följa riktlinjerna. Vid detta samtal kommer forskarna att presentera fynden i studien och därefter låter vi representanter från invandrartäta områden i Norden kommentera rapporten och dela med sig av sina erfarenheter av pandemin. Vi får också lyssna till representanter från myndigheter i de nordiska länderna med ansvar för att motverka boendesegregationen. Vilka lärdomar drar man inför kommande pandemier och inför framtiden?

Talarlista

  • Hjördis Rut Sigurjonsdottir, forskare, Nordregio

  • Degmo Daar, språkrör för nätverket Kriskommittén

  • Sandra Oliveira e Costa, forskare Nordregio


Moderator: Tara Moshizi