Med stora kliv mot hållbar kompetens – en nordisk konferens som vill inspirera till nya möjligheter

11.04.24 | Evenemang
Arbetsmiljö
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Norden har som vision att vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. För att nå uppsatta mål behöver vi inspireras och lära av varandra. Genom att främja samarbete och idéutbyten kan vi hitta nya och innovativa lösningar för gemensamma utmaningar kring kompetensförsörjning och den gröna omställningen.

Information

Dates
11 - 12.04.2024
Location

Sara kulturhus, Skellefteå
Sverige

Välkommen till spännande dagar där fokus ligger på att ta del av lokala och nordiska exempel där utbildning och arbetsliv möts. 


Som deltagare får du en djupare förståelse för de viktiga steg som behöver tas för att säkerställa en hållbar och framgångsrik framtid, där naturvetenskap, teknik och matematik spelar en avgörande roll för att säkerställa nordisk kompetensförsörjning samt främja regionens innovation och tillväxt. 

 

Konferensen riktar sig främst till dig som företräder utbildningssektorn, arbetslivet och andra intressenter som strävar efter en hållbar framtid med rätt kompetenser.

 

Konferensen är en del av det svenska ordförandeskapet 2024. Ett säkrare, grönare, friare Norden: Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024

Contact information