Med store skritt mot bærekraftig kompetanse – en nordisk konferanse som vil inspirere til nye muligheter

11.04.24 | Arrangement
Arbetsmiljö
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Norden har som visjon å være verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030. For å nå dette målet må vi inspireres og lære av hverandre. Ved å fremme samarbeid og idéutveksling kan vi finne nye og innovative løsninger på felles utfordringer knyttet til kompetanseforsyning og den grønne omstillingen.

Informasjon

Dates
11 - 12.04.2024
Location

Sara kulturhus, Skellefteå
Sverige

Velkommen til spennende dager der fokus er på å ta del i lokale og nordiske eksempler der utdanning og arbeidsliv møtes. 


Som deltaker får du en dypere forståelse for de viktige skrittene vi må ta for å sørge for en bærekraftig og framgangsrik framtid der naturvitenskap, teknologi og matematikk spiller en avgjørende rolle for å sikre nordisk kompetanseforsyning og fremme regionens innovasjon og vekst. 

 

Konferansen henvender seg først og fremst til deg som representerer utdanningssektoren, arbeidslivet og andre interessenter som etterstreber en bærekraftig framtid med riktige kompetanser.

 

Konferansen er en del av det svenske formannskapet for 2024. Et sikrere, grønnere, friere Norden: Program for Sveriges formannskap i Nordisk ministerråd 2024

Contact information