Nordens dag 2024: Framtidens fria rörlighet i Norden – hur ska den se ut?

18.03.24 | Evenemang
Photographer
norden.org
Fri rörlighet är en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet och en win-win-situation för alla nordiska länder. En fungerande mobilitet stimulerar våra samhällsekonomier och ökar vårt välstånd. Men hur ser det ut med den fria rörligheten i framtidens Norden?

Information

Dates
18.03.2024
Time
09:00 - 10:30
Location

Plats Lilla Studion, Kulturhuset, Stockholm
Sergels Torg
111 57 Stockholm
Sverige

Type
Evenemang

I år firas Nordens dag i Sverige med ett event på Kulturhuset i Stockholm. Temat är fri rörlighet och vad den betyder för näringslivet.

På eventet deltar bland andra Jessika Roswall, EU-minister med ansvar för nordiska frågor, och representanter för näringslivet.

Du är varmt välkommen att fira dagen med oss!

Anmälan senast den 15 mars. Antalet platser är begränsat.

Vad ska eventet handla om?

Fri rörlighet är en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet och en win-win-situation för alla nordiska länder. En fungerande mobilitet stimulerar våra samhällsekonomier och ökar vårt välstånd.

Fri rörlighet är också en högprioriterad fråga i det svenska ordförandeskapsprogrammet för Nordiska ministerrådet under 2024. Och den ligger högt även på Nordiska rådets agenda.

Målet är att det ska vara lätt för företag att verka över de nordiska gränserna, det ska vara lätt för människor att flytta till ett annat nordiskt land och ta ett jobb eller studera på andra sidan gränsen. Detta är avgörande om Norden ska nå visionen om att bli världens mest integrerade region 2030.

Men hur ser det ut med den fria rörligheten i framtidens Norden? Vilka utmaningar står vi inför när det gäller att undanröja hinder för mobiliteten, så kallade gränshinder? Vilka behov har företagen och näringslivet? Finns det folk till framtidens jobb på andra sidan gränsen? Vad är viktigt att tänka på när vi slår vakt om den fria rörligheten framöver?

Det är frågor som vi lyfter i samband med firandet av Nordens dag 2024.

Program

9.00-9.10: Norden i framtiden – hur slår vi vakt om den fria rörligheten?

Jessika Roswall, EU-minister med ansvar för nordiska frågor.

9.10-9.20: Norden i framtiden – till vad behöver vi den fria rörligheten?

Mette Kahlin McVeigh, Senior Vice President of Corporate Affairs, Stora Enso, Karin Johansson, vice vd, Svenskt näringsliv.

9.20-9.50: Panelsamtal:

Jessika Roswall, Heléne Björklund, riksdagsledamot och ordförande för Nordiska rådets svenska delegation, Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium och Gränshinderrådets ordförande, Mette Kahlin McVeigh, Karin Johansson och Tero Fonsén, country manager, Punda Global.

Moderator: Sharon Jåma, journalist.

9.45-10.30 Fika med svenskt kaffe och nordiskt tilltugg.

Se livestreamen här