Info Norden

Tillfällig vistelse

Här hittar du användbar information om du bor i landet under en kort period.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.