Ansök om stöd till projekt i Östersjöregionen och nordvästra Ryssland

17.03.19 | Nyhet
Slott i moskva, russland
Photographer
Nikolaj Bock
Nordiska ministerrådet stödjer samarbetsprojekt i Östersjöregionen och nordvästra Ryssland med totalt 10 miljoner danska kronor. Alla temaområden kan få stöd och särskilda anslag är avsatta för att stärka demokratin, mänskliga rättigheter, civilsamhället och samarbete mellan icke-statliga organisationer. Ansökningsomgången öppnades den 1 april 2019.

Det är möjligt att ansöka om bidrag från två av Nordiska ministerrådets program: programmet för nordiskt samarbete med Ryssland och programmet för icke-statliga organisationer i Östersjöregionen (NGO-programmet). Tanken med programmen är att stödja nya initiativ som bygger upp kapacitet och stärker nätverk genom t.ex. utbyte av erfarenheter och bästa praxis.

Det nordisk-ryska samarbetsprogrammet omfattar i dag det allmänna ansökningsprogrammet där summan är 3,5 miljoner danska kronor samt ett initiativ som handlar om civilsamhället och mänskliga rättigheter, som är på 3 miljoner danska kronor.

Dessutom fördelas 3,5 miljoner danska kronor till att finansiera projekt i NGO-programmets organisationer i hela Östersjöregionen, som inkluderar Estland, Lettland, Litauen, Polen och Vitryssland.

Sista ansökningsdag är 20 maj 2019 kl. 23.59 CET.

Innan du ansöker bör du noggrant läsa vår översikt över de tre programmen och deras riktlinjer:

Du kommer till ansökningsportalen via länkarna ovan. Där hittar du också relevant information om riktlinjer, ansökningsförfarande och handlingar som ska bifogas ansökan.