Nordic Innovation House öppnat i New York

21.09.17 | Nyhet
Invigning Nordic Innovation House NY
Photographer
Anna Rosenberg
På onsdagskvällen lokal tid invigdes Nordic Innovation House på Manhattan i New York i närvaro av ministrar från fyra nordiska länder. Dagfinn Høybråten klippte bandet och hoppades att satsningen ska bära frukt i form av hållbara lösningar på sociala utmaningar.

- Alla de nordiska länderna utmärker sig i globala rankningar som innovativa ekonomier. För mig är det viktigt att denna styrkeposition används för att skapa hållbar tillväxt och möta globala utmaningar, sa Dagfinn Høybråten, generalsekreterare för Nordiska Ministerrådet, i sitt öppningstal.

Han syftade bland annat på den explosiva urbaniseringen på många håll i världen, som skapar en marknad för smarta, hållbara städer.

Bygga upp nordisk start-up-miljö

Syftet med Nordic Innovation House är att stödja nordiska innovatörer i New York, hjälpa till att och förverkliga deras idéer och ge dem bästa möjliga start som företag.

Målet är att bygga upp en nordisk start-up-miljö i New York liknande den som växt fram kring Nordic Innovation House i Silicon Valley på västkusten.

Innovationshuset finansieras av alla de fem nordiska länderna tillsammans genom Nordiska Ministerrådet och Nordisk Innovation. Fyra länder närvarade vid invigningen med sina utrikes- eller handelsministrar.

New York välkomnar innovatörer

På plats var Danmarks utrikesminister Anders Samuelsen, Finland’s utrikeshandelsminister Kai Mykkänen, Norges utrikesminister , Børge Brende, Sveriges utrikesminister Margot Wallström och den isländska statssekreteraren Stefan Haukur Jóhannesson.

New York har blivit världens näst största start-upp-miljö, och växer snabbare än någon annanstans. Staden har investerat i en infrastruktur som stöder och välkomnar både inhemska och utländska innovatörer.

Börjar som pilotprojekt

Nordic Innovation House i New York kommer att erbjuda nordiska start-up-företag hjälp med juridiska frågor, skattefrågor och arbetstillstånd och andra utmaningar som möter dem som försöker etablera sig på USA-marknaden.  

Under de första tre åren kommer innovationshuset att fungera som ett pilotprojekt.

VD för Nordic Innovation, Svein Berg, uttrycker sitt stöd för projektet:

- Norden har många lovande och begåvade nybörjare och entreprenörer, men en av våra största utmaningar är att hjälpa fler av dem att växa. Nordiska innovationshuset i New York kan vara en del av lösningen, sa Svein Berg.