Nordisk uppslutning mot människohandel

24.06.15 | Nyhet
De nordiska flaggorna
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Det nordiska samarbetet sluter nu upp kring en kraftig förstärkning av arbetet mot människohandel. En samordning av nordiska resurser och samverkan med andra ska stärka förebyggande och bekämpande åtgärder mot handeln.

Det är ett långsiktigt arbete som nu kommer att kunna nå sin kulmen i samarbete med andra parter i Norden och i Östersjöregionen. Målet är att bidra till arbetet med att förebygga människohandel, att förstärka möjligheterna till åtal av människohandlare, och till att beskydda och hjälpa offren. Nordiska ministerrådets initiativ ska bland annat bidra genom ett utökat erfarenhetsutbyte mellan specialister och övriga aktörer som professionellt bekämpar människohandel.

 

- De nordiska länderna har på senare år byggt viktiga nätverk och skördat många värdefulla erfarenheter i kampen mot människohandel. Nu tar vi initiativ till en ny och målinriktad satsning mot detta moderna slaveri, som tyvärr sker i ohygglig omfattning. Samarbetet med Östersjöregionen är en förutsättning för att uppnå framtida resultat, säger en mycket engagerad generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, Dagfinn Høybråten.

 

Satsningen, som har ett starkt stöd i hela det nordiska samarbetet, ska bidra till att stärka de nationella strategierna mot människohandel.