Ny podd: Norden sätter ljud på de stora globala utmaningarna

02.07.20 | Nyhet
Decorative image

nordic talks

Fotograf
norden.org
Varför ska vi lära oss att älska böjda gurkor? Och kan Norden verkligen bidra till att få till stånd bättre villkor för nyblivna föräldrar i USA? Med ett helt nytt koncept ska Nordiska ministerrådet sätta fokus på FN:s globala mål för hållbar utveckling och inspirera oss alla till att göra skillnad i vår vardag. Konceptet heter Nordic Talks och första spadtaget är en poddserie där några av Nordens skarpaste hjärnor diskuterar globala utmaningar med aktörer från hela världen.

Nordic Talks baseras på samtal mellan kloka personer från hela världen som bjuds in för att dela med sig av sina insikter och idéer till lösningar på några av de utmaningar som världen står inför. Samtalen utgår från FN:s globala mål för hållbar utveckling, och allt från klimatförändringar till demografiska, politiska och sociala förändringar och utmaningar kommer under luppen.

”Jag tror att vi alla till viss del känner till FN:s 17 globala mål. De behandlas i stora politiska handlingsplaner och åtgärder samt i internationella avtal som Parisavtalet. Men vad kan du och jag göra som vanliga medborgare? Det ska vi prata om med stora tänkare och visionärer, för vi har alla en roll att spela”, säger Tobias Grut, ansvarig för varumärket Norden på Nordiska ministerrådet. Han fortsätter:

Vi vill helt enkelt få debatten ut ur mötesrummen och konferensmiljön och in i folks vardag och hörlurar, där den kan omsättas i konkreta vardagshandlingar.

Det centrala för Nordic Talks är nyfikenhet. Konceptet har skapats med ambitionen att inspirera folk runt om i världen till handling för en gemensam hållbar framtid.

 

De tre första avsnitten av poddserien Nordic Talks är redan tillgängliga och ytterligare tre avsnitt släpps under sommaren. Avsnitten ställer frågor om coronapandemins förmåga att skynda på den gröna omställningen, undersöker värdet av fula grönsaker och det enorma matsvinnet vår attityd till böjda gurkor för med sig samt belyser villkoren för nyblivna föräldrar i USA.

I höst följs avsnitten upp med ett antal onlinesamtal och senare globala liveevenemang – allt under namnet Nordic Talks. De mest relevanta samtalen från hela världen redigeras till poddavsnitt så att diskussionen kan nå ut ännu längre och fortsätta över nationsgränser och mellan människor.

Möt programledaren Afton Halloran

Programledare för Nordic Talks-podden är Afton Halloran, ursprungligen från Kanada men bosatt i Danmark sedan tio år. Afton Halloran är fristående konsult i Sustainable Food Systems Transitions och har en doktorsexamen i internationell och pediatrisk nutrition.

 

Afton Halloran i studion.

Om poddserien

Nordic Talks-podden är baserad på live- och onlineevenemang där Nordens skarpaste hjärnor för en dialog med några av världens mest visionära röster. Utifrån FN:s mål för hållbar utveckling kommer både livesamtal och poddavsnitt undersöka hur du och jag kan agera för en mer hållbar framtid. Podden finns på nordictalks.com och i de flesta poddappar som Spotify och iTunes. Alla avsnitt avslutas med att inspirera till konkreta handlingar som lyssnarna kan ta med sig.

Ett projekt med rötter i det nordiska samarbetet

Nordic Talks är ett av flera projekt som stöder Nordiska ministerrådets vision om att Norden år 2030 är världens mest hållbara och integrerade region. Det officiella nordiska samarbetet sker inom ramen för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet och omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Nordic Talks är ett projekt inom ramen för strategin International branding of the Nordic region towards 2021.

Alla som har en bra idé för ett samtal med fokus på ett av målen för hållbar utveckling kan ansöka om att hålla en Nordic Talk – antingen som online- eller liveevenemang.

Nordic Talks-podden är baserad på live- och onlineevenemang där Nordens skarpaste hjärnor för en dialog med några av världens mest visionära röster. Konceptet utgår från målen för hållbar utveckling och har skapats med ambitionen att inspirera folk runt om i världen till handling för en gemensam hållbar framtid.