Säkerhets- och självstyrespolitiken går hand i hand

26.01.15 | Nyhet
Den säkerhetspolitiska dimensionen är oerhört viktig i självstyresdebatten, konstaterar Nordiska rådets politiker - delar av det nordiska fredsprojektet kunde också statuera exempel på andra håll i Europa.

Johan Lund Olsen, grönländsk medlem av danska Folketinget, vill gärna se Grönland närma sig den åländska demilitariseringsmodellen.

- Grönlänningarna är inte ett krigiskt folk - vi använder våra vapen till fångst och inte till krig. Därför önskar vi oss på sikt en demilitariserad zon i Arktis. Thulebasen bör också stegvis övergå till att bli en internationell - och inte bara amerikansk - satellitspårningsbas, säger Lund Olsen.

Behovet av pragmatism och framstegsvilja i självstyrande områden lyftes fram av såväl politiker som forskare vid den välbesökta konferens om självstyrelserna i Norden som Nordiska rådet och Ålands fredsinstitut arrangerade i Mariehamn på måndagen.

- Självständigheten står för elasticiteten medan kopplingen till moderlandet står för stabiliteten. I den politiska debatten strävar vi efter att finna balansen, säger Sjúrður Skaale (Jvfl), färöisk medlem av Nordiska rådets socialdemokratiska grupp.

Ansvar att dela fredliga lösningar

Det forskningsprojekt som Ålands fredsinstitut på uppdrag av Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott genomfört om självstyrelserna i Norden kommer att resultera i en rapport som publiceras i april.

Medborgar- och konsumentutskottets svenska ordförande Annicka Engblom (M) understryker att själva självstyrelsearbetet dock är en pågående process.

- I 200 år har vi lyckats lösa knutarna och hålla fred inom Norden, men vi försöker också hela tiden utveckla självstyrelsefrågorna i ett fredligt perspektiv. När vi blickar ut i omvärldens närhistoria har vi kriget på Balkan i färskt minne. Konflikter finns också i Baskien, Katalonien, med ungrarna i Rumänien... Utgångsläget i Europa var orsaken till att vi initierade rapporten, säger Annicka Engblom, och får medhåll av partikamraten Hans Wallmark.

- De nordiska länderna har ett särskilt ansvar för att dela med sig av fredliga självstyreslösningar i Norden, säger Wallmark.

Freden en del av den nordiska identiteten

Seniorforskare Pertti Joenniemi från Tammerfors universitet poängterar att det ökade kulturutbytet i Norden under 1800-talet bidrog till att arvsfiender blev goda grannar, en utveckling som även självstyresprocesserna dragit nytta av.

- Några länder, t.ex. Ryssland, använder fiendebilder för att stärka den nationella och kulturella identiteten. Något av det unika i Norden är att vi har kommit förbi det skedet - freden hotar inte längre vår självuppfattning utan har blivit en del av vår identitet, säger Joenniemi.