Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Misbrugte børn med selvmordstanker

26.06.19 | Nyhet
Utsikt fra Oqaatsut, Grønland
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Vold, alkoholproblemer og overgreb i barndommen mere end fordobler forekomsten af selvmordstanker på Grønland, viser den seneste befolkningsundersøgelse udført af Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet i Danmark. Nordisk Råd ønsker fælles nordisk handling for at beskytte Grønlands børn.

- Grønlands unge er Nordens unge. Derfor ønsker Nordisk Råd, at hele Norden hjælper med at færre unge på Grønland går med selvmordstanker, siger formand for Velfærdsudvalget i Nordisk Råd, Bente Stein Mathisen. Udtagelsen kommer efter at Befolkningsundersøgelsen, udført af Statens Institut for Folkesundhed og Syddansk Universitet i Danmark er blevet drøftet på velfærdsudvalgets møde på Åland. Befolkningsundersøgelsen påviser en række alvorlige forhold i Grønland, herunder en høj forekomst af alkoholproblemer, vold i hjemmet og seksuelle overgreb, der øger selvmordstankerne.
 

Grønland beder Danmark om assistance

Danmarks Radio sendte tidligere i kølvandet på undersøgelsen dokumentaren ”Byen hvor børn forsvinder” fra en lille isoleret by i Østgrønland, Tasiilaq, hvor hver femte indbygger dør af selvmord og en stor del af byens indbyggere har været udsat for seksuelle overgreb. På baggrund af dokumentaren har et flertal i Grønlands Landsting - Inatsisartut - i maj 2019 pålagt regeringen at bede Danmark om hjælp til indsatsen mod seksuelle overgreb, omsorgssvigt og selvmord. Anmodningen hilses velkommen af flere danske partier.
 

Grønlands unge er Nordens unge. Derfor ønsker Nordisk Råd, at hele Norden hjælper med at færre unge på Grønland går med selvmordstanker

Bente Stein Mathisen, formand for Velfærdsudvalget i Nordisk Råd

Nordisk hjælp

Det er udvalgets ønske at bidrage til at løse den grønlandske udfordring ved se på muligheden for en nordisk platform for at dele viden og best practice fra de nordiske lande, som Grønland kan få gavn af. Fx peger udvalgsmedlem Tony Wikström fra Åland på indsatsen YAM i Sverige, der har nedbragt antallet af selvmord blandt unge betydeligt. Et tiltag, som nu startes op i Finland, og på Åland overvejer man det ligeledes. Derudover ønsker Nordisk Råd at rette henvendelse til den danske regering samt Grønlands Selvstyre med spørgsmål til, hvordan man agter at følge op på de alvorlige forhold. 
 

Det bedste sted i verden at vokse op for børn og unge

Forbedrede vilkår for børn og unge er et permanent fokusområde for Udvalget for Velfærd i Norden, og det er i arbejdsprogrammet for 2019 skrevet ind som særligt prioriteret fokusområde. Udvalget arbejder ud fra, at Norden skal være det bedste sted i verden at vokse op for børn og unge.
 

Velfærdsudvalget i Nordisk Råd mødes på Åland
Fotograf
Mikael Carboni Kelk