5.
Samarbejdsministrenes redegørelser

5.1.
Samarbejdsministrenes redegørelse, mundtlig, Dokument 10/2021

91
Bertel Haarder
Inlägg

Tak, hr. præsident. Og tak til Thomas Blomqvist for redegørelsen, og tak for de mange og lange forhandlinger, vi har haft om budgettet. Tak, fordi vi fandt en løsning.

92
Mikko Kinnunen
Replik

Hyvä presidentti, ministerit, ystävät! Nyt on aika katsoa koronan yli eteenpäin. Meillä on pula monen alan työntekijöistä, ja se on kasvun este.

93
Thomas Blomqvist
Svar på replik

President, om det passar så skulle jag kort kommentera det som Nordiska rådets president Bertel Haarder här lyfte fram: Förhandlingarna som vi har haft, som har varit långa och intensiva,

94
Kjell-Arne Ottosson
Replik

Herr president! Som ordförande i Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur vill jag börja med att tacka Thomas Blomqvist för budgetkompromissen.

96
Jorodd Asphjell
Inlägg

Først vil jeg takke for redegjørelsen og ikke minst for det møtet presidiet hadde sammen med samarbeidsministrene tidligere i dag. Det var et veldig viktig møte.

97
Linda Modig
Inlägg

Herr president, bästa kollegor! Nordens kanske största tillgång är den fria rörligheten och passfriheten. På senare år har vi sett hur de här friheterna gång på gång har utmanats.

98
Inlägg

Tusind tak. Kære nordiske magthavere, visse ting er som ilt, det er først, når de er væk, at man indser, hvor livsnødvendige de er.

5.2.
Grænsehindringsredegørelse, Dokument 12/2021