Internasjonal strategi for Nordisk råd 2018–2022

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Denne strategien prioriterer hoved områder for Nordisk råds internasjonale arbeid i femårsperioden 2018–2022. Strategien bygger på erfaringer som Nordisk råd har gjort i sitt internasjonale arbeid de senere år og en vurdering av aktuelle utenrikspolitiske forhold. Den gir føringer for hvilke relasjoner og temaer Nordisk råd vil prioritere i det videre arbeidet. Strategien identifiserer også områder der Nordisk råd oppfordrer de nordiske regjeringene til å styrke sitt internasjonale virke.
Publikationsnummer
2017:457