Det nordiske energipolitiske samarbejdsprogram 2022-2024

Information

Publish date
Abstract
De nordiske energiministrer presenterer herved et nyt nordisk energipolitisk samarbeidsprogram for perioden 2022-2024Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030, og det er også den overordnede vision for energisamarbejdet.  En grøn transition af de nordiske samfund er ikke mulig uden en markant grøn energiomstilling. De nordiske energisystemer hænger tæt sammen, derfor fører samarbejde om fælles initiativer til en grøn omstilling, som er mere omkostningseffektiv og socialt bæredygtig, end hvis landene skulle opnå målene hver for sig.Ministerrådet for Energi (MR-Vækst/Energi) vedtog i 2020 syv indsatsområder som indspil til handlingsplanen for Vores Vision 2030. Disse syv indsatsområder, som vil strukturere det nordiske energisamarbejde i den kommende periode udgør kerneindsatsen i samarbejdsprogrammet:- Grøn omstilling af energisektoren - Grøn omstilling gennem styrket forskningssamarbejde- Elmarkedssamarbejde- Energieffektivisering, teknologi og adfærdSamarbejde om EU/EØS relaterede spørgsmål på energiområdet- Social accept af energianlæg og grøn omstilling- Grøn omstilling af transportsektoren
Publication number
2021:728