Infinited Fiber Company - Finland

alt=""
Photographer
Mikael Ahtikari
Omvandlar textilavfall till nya textilfibrer

Infinited Fiber Company har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2023.

Infinited Fiber Companys nyskapande teknik omvandlar avfallstextilier till textilfibern Infinna™, som till sina egenskaper liknar bomull. Utöver att skapa en ny textilfiber av rest- och avfallsprodukter, eliminerar metoden även användningen av ​​skadliga kemikalier som exempelvis koldisulfid.

Infinited Fiber Company är aktiv medlem i flera hållbarhetsfokuserade organisationer och leder EU-finansierade New Cotton Project. Företaget samarbetar dessutom med intressenter över hela textilvärdekedjan för att främja cirkularitet inom textilindustrin. Det är ett engagemang som vittnar om ett företag dedikerat till att skapa en mer hållbar framtid.

För deras mångsidiga inställning till hållbarhet, innovativa teknik och fokus på att skapa bra samarbete över hela textilvärdekedjan har Infinited Fiber Company nominerats till Nordiska rådets miljöpris.