Vinnare av Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2023

Rán Flygenring fick Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2023

Rán Flygenring fick Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2023

Fotograf
Magnus Fröderberg, norden.org
Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2023 går till Eldgos av Rán Flygenring från Island.

Juryns motivering

Årets pristagare har gjort en explosivt visuell bilderbok om hur en vild och okontrollerbar natur påverkar människan.

 

Skickligt vävs bild och text samman till en lekfullt humoristisk berättelse om en brokig skara turisters möte med ett vulkanutbrott. Berättelsen som sprudlar av kraft både fångar och driver med vår fascination för extrema naturfenomen. Men sätter också fingret på de motstridiga känslor som väcks dels när marken rämnar, lavan flödar och nya berg uppstår, dels när man står inför vardagligare problem som en lusepidemi eller att ens närmiljö översvämmas av turister. Genomgående finns en spänning mellan det lilla och det jättelika som ger berättelsen en säregen intensitet.

 

Bokens illustrationer svämmar över av underfundiga detaljer som förmår gripa tag i unga läsare. Färgsättningen går målmedvetet och uttrycksfullt i tät dialog med tematiken. Den becksvarta vulkaniska askan realiseras i japanskt bläck, och ackompanjeras av intensivt rödglödande lava vars färgskala går igen i en färggrann hallmatta. Vid sidan av detta färgmättade spektakel framstår de färglöst, bleka människorna som en påminnelse om att, likt turister, är vi alla bara här på besök. Finns naturen enbart till för att underhålla oss eller borde vi själva ta större ansvar för hur vi interagerar med den?

 

Eldgos inger en förhoppning om att vi kan hitta ett sätt att leva i samförstånd med naturen.