Vinnaren av Nordiska rådets musikpris 2016

Nordisk Råds musikpris 2016
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordiska rådets musikpris 2016 går till Hans Abrahamsen från Danmark som mottar priset för sin sångcykel “Let Me Tell You”.

Hans Abrahamsen från Danmark vinner Nordiska rådets musikpris för sin sångcykel “Let Me Tell You”. Detta har just offentliggjorts på Nordiska rådets prisutdelning i DR Koncerthuset. 

Bedömningskommitténs motivering

Det är uppenbart för var och en som hör Hans Abrahamsens sångcykel “Let Me Tell You” att det är ett verk av mycket hög kvalitet. Verket kan förstås på många nivåer och uttrycker både substans och raffinemang i alla sina sköra, men samtidigt handfast hanterade texturer. Den symfoniska strukturen kan verka traditionell, men är även ny och uppfinningsrik, vilket ger verket en mycket modern karaktär.

Det är skrivet med stor yrkesskicklighet, inte minst när det gäller de bländande orkestrala nyanserna, men i synnerhet hanteringen av sången är anmärkningsvärd i kraft av den virtuosa användningen av rösten och den musikaliska talangen hos Barbara Hannigan, som verket är skrivet för. Det är sannerligen ett idiomatiskt verk.

Det känslomässiga uttrycket är fantastiskt detaljerat och starkt i sina många fasetter, speciellt i den långa avslutande sången (liksom i Mahlers Das Lied von der Erde), där verkets många förgreningar sammanförs och hela konceptet binds ihop.

Sammantaget framstår det som ett verk som kommer att överleva i repertoaren och vara en konstant utmaning för ambitiösa sopraner i många år framöver.