Info Norden Finland

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta rörligheten för medborgare som vill flytta, arbeta, studera eller etablera företag över de nordiska gränserna.
Info Norden har telefontid tisdag till torsdag, 10:00-14:00.

Information

Postadress

Topeliusgatan 20 2tr. (Topeliuksenkatu 20 2.kr)
00250 Helsingfors (Helsinki)
Finland

Contact
Phone
+358 945 420 818