Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets största utbildningsprogram för livslångt lärande.

Information

Postadress

Nordplus huvudkoordinator är Rannís;
Andrés Pétursson
Nordplus huvudkoordinator │ Nordplus Main coordinator

Rannís Icelandic Centre for Research – RANNÍS
Borgartún 30
IS-105 Reykjavík, Iceland

Contact
Telefon
+354 515 5800
E-post