Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets största utbildningsprogram för livslångt lärande.

Information

Postadress

Danish Agency for Higher Education – UDS
Bredgade 43
DK – 1260 Copenhagen K

Kontakt
Telefon
+45 7231 7800
E-post

Innehåll