Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norwegian Bokmål.

Nordplus åpner for å gi støtte til ukrainske studenter

25.04.22 | Nyhet
Studenter
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Nordisk ministerråd for utdannelse og forskning har i samarbeid med de baltiske landene besluttet å endre sine regler for Nordplus. Nå blir det mulig å gi økonomisk støtte til ukrainske studenter. Vedtaket er midlertidig og kommer som en konsekvens av krigen i Ukraina, og det faktum at mange studenter fra de krigsrammede områdene behøver hjelp til å fortsette sine studier.

Tidligere har det vært et formelt krav for å få støtte er at man må studere i et eksamensgivende program ved en høyskole som inngår i et Nordplus nettverk. 

Nå utvides mulighetene slik at også ukrainske studenter som har fått midlertidig studieplass ved disse høyskolene også kan få støtte. Generalsekretær for Nordisk Ministerråd Paula Lehtomäki er glad for at man hurtig har funnet fram til praktisk løsninger som hjelper unge mennesker i en akutt situasjon.

- Krigen i Ukraina skaper nød på mange plan. Den rammer også unge mennesker som er midt i sin utdannelse. For Nordisk ministerrådet er det viktig å bidra der vi kan og med de ressurser vi har til vår rådighet. Vårt håp er at vi med dette bidrar til ukrainske studenter ikke behøver å avslutte sine studier, men kan fortsette sin utdannelse til det beste for dem selv og sitt hjemland, sier Paula Lehtomäki.

Budsjettet for Nordplus høyere utdannelsesprogrammet er ca. 30 millioner danske kroner. Årlig mottar om lag 2200 studenter mobilitetsstøtte hvert år. De kommer fra 250 høyskoler i Norden og i de baltiske landene.