Temagruppe 1: Holdbar landsbygdsudvikling

Landsbygdsutveckling är ett viktigt tema i samtliga nordiska länder samt Färöarna, Grönland och Åland. Samtliga geografiska områden påverkas av ett antal utmaningar som exempelvis demografi, service, infrastruktur, digitalisering, näringsliv, boende, attraktivitet, utbildning och sysselsättning, natur och miljö.