Temagruppe 1: Bærekraftig landdistriktsutvikling

Regional utvikling er et viktig tema i alle de nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland. Samtlige geografiske områder blir påvirket av utfordringer på en rekke områder, slik som demografi, service, infrastruktur, digitalisering, næringsliv, boliger, attraktivitet, utdanning og sysselsetting, natur og miljø.