18. Nordisk Råds interne anliggender og beretninger

Kontrollkomiteen har ansvar for å utøve parlamentarisk kontroll over virksomheten som finansieres med felles nordiske midler, samt andre utredninger som rådet beslutter.

I 2018...

Related case: Kontrolkomiteens beretning om virksomheden 2018 (Dokument 19/2018)

Jeg har en liten bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen til både ministerrådet og Nordisk råd. Hvis en kikker litt tilbake i tid, ser en at andelen av BNP som bevilges til Nordisk...

Related case: Kontrolkomiteens beretning om virksomheden 2018 (Dokument 19/2018)

Dette er en veldig enkel sak. Det vi skal behandle, er to små forandringer i forretningsordenen. Den ene handler om noe som sikkert mange av oss har vært opptatt av, og det er at vi synes at vi...

Related case: Præsidieforslag om ændringer i Nordisk Råds forretningsorden