18. Innri málefni og ársskýrslur Norðurlandaráðs

Kontrollkomiteen har ansvar for å utøve parlamentarisk kontroll over virksomheten som finansieres med felles nordiske midler, samt andre utredninger som rådet beslutter.

I 2018 besøkte…

Related case: Skýrsla eftirlitsnefndar um starfsemi á árinu 2018 (Dokument 19/2018)

Jeg har en liten bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen til både ministerrådet og Nordisk råd. Hvis en kikker litt tilbake i tid, ser en at andelen av BNP som bevilges til Nordisk råd,…

Related case: Skýrsla eftirlitsnefndar um starfsemi á árinu 2018 (Dokument 19/2018)

Dette er en veldig enkel sak. Det vi skal behandle, er to små forandringer i forretningsordenen. Den ene handler om noe som sikkert mange av oss har vært opptatt av, og det er at vi synes at vi…

Related case: Forsætisnefndartillaga um breytingar á starfsreglum Norðurlandaráðs