Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Sænska.

45 000 nordbor saknas i statistiken

04.12.18 | Fréttir
Grensen mellom Norge og Sverige
Ljósmyndari
Karin Beate Nøsterud/norden.org
Officiell statistik är ett oslagbart verktyg för att avslöja trender och mönster i samhällsutvecklingen, och för att grunda politiska beslut på. Men bara om den är korrekt. Det nordiska projektet Nordic Mobility har avslöjat stora brister i ländernas statistik över nordbor som jobbar eller studerar i ett annat nordiskt land. 45 000 personer saknas i den officiella nationella statistiken.

Är du en av dem som arbetspendlar eller slutför din utbildning i grannlandet? Då finns en risk att du försvunnit ur statistiken om sysselsättning eller utbildningsnivå.

Det kanske inte spelar så stor roll för dig – men det kan leda till att den information som beskriver utvecklingen i din region blivit skev.

 

Svårt att åtgärda problemen

Nordiska ministerrådets Nordic Mobility-projekt, som har pågått sedan 2016, har arbetat för att fylla luckorna i statistiken genom att kartlägga människor och sociala bidrag som rör sig över gränserna. Projektet kan ge värdefull information åt flera myndigheter. Men ambitionerna möter nu så stora motgångar att projekte inte når målen.

Utlandsstudier syns inte i statistiken

Ett exempel gäller utbyte av statistik på utbildningsområdet. För att kartlägga utbildningsnivån använder sig de nordiska länderna av information direkt från de nationella utbildningsinstituten. Statistiken är viktig när länderna utvärderar utbildningssystemen och panerar socialpolitiken – men här finns det stora luckor.

Ett vanligt problem är att ungdomar reser utomlands för att studera, men att den utländska utbildningen inte registreras i hemlandet. I statistiken ser det ut som om ungdomarna enbart har en grundskoleutbildning, och följden blir att landets utbildningsnivå ser lägre ut än den är.

Åland såg ut att ha låg utbildningsnivå

År 2016 såg det ut som om Åland hade låg utbildningsnivå. Statistiken visade att endast 63 % av ålänningarna hade mer än grundskoleutbildning, alltså rejält under Finlands medeltal på 71 %. Statistiken ensam skapade alltså politiska incitament för att göra något åt den låga utbildningsnivån på Åland.

Tack vare det nordiska utbytet av statistik kunde den finska Statistikcentralen få en bättre bild av utbildningsnivån på Åland. När man kompletterade med statistik från Sverige ökade andelen ålänningar med mera än grundskoleutbildning till 67 %.

Länderna vill inte utväxla data

Nordic Mobility-projektet bygger på att de nordiska länderna utväxlar registerdata över gränserna. Men eftersom lagstiftningen kring utlämnande av personuppgifter skiljer sig åt mellan länderna, vill inte Norge och Danmark utväxla data med Sverige. Problemet är delvis detsamma för Finland.

Enligt den svenska offentlighetsprincipen är alla dokument som inkommer till Statistiska centralbyrån (SCB) offentliga. Även om utlämning av statistik från SCB kräver en sekretessprövning, är de andra nordiska länderna rädda för att data kommer att lämnas vidare till tredje part som använder dem till andra syften än statistik eller forskning Det strider i så fall mot dessa länders lagstiftning. På grund av ländernas motstridiga lagar har det nordiska mobilitetsprojektet stagnerat.

Målen uppfylls inte

Motgångarna gör att projektets mål inte kommer att uppfyllas innan det avslutas vid årsskiftet.

Planen på att kartlägga hur bidrag inom de sociala trygghetssystemen rör sig över gränserna kan till exempel inte genomföras. Statistikbyråernas jurister arbetar för att lösa problemet. Utväxlingen av information om pendling och arbete i ett annat nordiskt land har bara hunnit påbörjas.

Vissa viktiga resultat

Men projektet har trots allt gett en del resultat. De nordiska länderna utom Sverige har nu system för att utväxla statistik om utbildningar som avslutats i andra länder. De nordiska länderna utom Sverige utväxlar också statistik angående nordiska studerande, samt personer som har flyttat till ett annat nordiskt land.

Dessa nya uppgifter kommer att publiceras i den nordiska statistikdatabasen.