13.1.
Umræðuskjal fyrir leiðtogafund Norðurlandaráðs 2021, skjal 4/2021

222
Annette Lind
Erindi

Det næste punkt på dagsordenen er punkt 13, topmøde med statsministrene, og vi skal drøfte, hvad vi i Norden kan lære af coronakrisen, og hvordan vi styrker samarbejdet fremadrettet.

223
Bertel Haarder
Framsöguræða

Tak. På vegne af Nordisk Råd vil jeg ønske de nordiske statsministre og regringsrepræsentanter velkommen til dette topmøde.

224
Annette Lind
Erindi

Vi siger tak til præsidenten. Og nu glæder jeg mig til at byde velkommen til Nordens statsministre.

225
Sanna Marin
Framsöguræða

Arvoisa presidentti! Viime vuoden tapaamisessa vieraspuhujana oli YK:n pääsihteeri. Kokous oli tuolloin virtuaalinen, ja se koski pandemiaa.

228
Christian Juhl
Andsvar

Det er bare kort: Jeg er meget interesseret i at høre, hvad det er for nogle aftaler, der er lavet i nordisk regi, for vi har jo råbt på løsninger.

229
Sanna Marin
Svar við athugasemd

Kiitoksia! Ymmärrän tämän näkökulman hyvin. Pohjoismaisesta yhteistyöstä rokotteiden osalta on käyty keskustelua. Se on alussa.

232
Katrín Jakobsdóttir
Framsöguræða

Kæru vinir. Í dag erum við að tala um inntak norræns samstarfs og hvaða lærdóma við getum dregið af þeim áskorunum sem við höfum staðið frammi fyrir í gegnum heimsfaraldur.

233
Linda Modig
Andsvar

Fru president! Tack för anförandet, Katrín Jakobsdóttir! Som svensk är jag oändligt tacksam över att Island behandlade alla på samma sätt. I Island valde man att testa alla.

235
Mikko Kinnunen
Andsvar

Hyvä presidentti ja rouva Jakobsdóttir! Sanoitte, että meidän tulee vahvistaa kielten oppimista ja opettamista kaikilla tasoilla, ja se on tärkeä perusta.

236
Katrín Jakobsdóttir
Svar við athugasemd

Það voru ráð okkar vísindamanna að það mikilvægasta sem við gætum gert væri að hafa ráðstafanir á landamærum til þess að koma í veg fyrir innflæði veirunnar inn í landið, sérstaklega áður en við ná

238
Katrín Jakobsdóttir
Svar við athugasemd

Það er alltaf mikilvægt að hafa femínísku gleraugun á þegar við tökum ákvarðanir alveg eins og það er mikilvægt að vera alltaf með hina félagslegu vídd þegar við tökum ákvarðanir um til að mynda ef

240
Kjell-Arne Ottosson
Andsvar

Fru president! Jag har i mina tidigare inlägg påtalat det totala haveri som vi som bor i gränsområdena har upplevt under den här pandemin. Vardagslivet har prövats stenhårt.

242
Bertel Haarder
Andsvar

Det var præcis det samme, som Kjell-Arne Ottosson nævnte. Vores ønske i Nordisk Råd er jo ikke at kritisere alting og sige, at regeringerne har gjort det dårligt.

245
Jonas Gahr Støre
Svar við athugasemd

Det er et nasjonalt ansvar å treffe beslutninger på det beste grunnlaget, og i kompliserte helsesammenhenger må man lytte til de erfarne folkehelsemyndighetene.

246
Hans Wallmark
Andsvar

Fru president! Jag tycker att det är mycket gott att Norges nye statsminister kommer till Sverige som sitt första besök.

248
Anders Eriksson
Andsvar

Tack fru president! Jag ska ta det så kort som möjligt. Jag noterade att statsminister Jonas Gahr Støre sade att de nordiska länderna har klarat sig bra i pandemin om man jämför med andra områden.

250
Anna Hallberg
Framsöguræða

President! Jag är här i dag i statsminister Stefan Löfvens ställe. Som ni känner till pågår just nu Socialdemokraternas kongress i Sverige, där en ny partiledare väljs.

251
Lorena Delgado Varas
Andsvar

För att rädda jobben under pandemin lades det rejäla budgetar för att ge möjligheten att permittera arbetare. Vi var för permitteringar, och det har räddat jobb.

252
Anna Hallberg
Svar við athugasemd

Det är helt riktigt att hela Norden, också Sverige, satsade enorma summor för att rädda jobben och företagen under krisen med det som vi i Sverige kallar för korttidspermitteringar, vilket var myck

253
Heli Järvinen
Andsvar

Tack president, tack ministern! Som vi vet hade Sverige många nationella regler under coronatiden och fick jättemycket kritik.

254
Anna Hallberg
Svar við athugasemd

Tack för frågan! Någonting som verkligen är väldigt centralt i vad vi lärt oss av den här krisen är att informationsgivningen och terminologin från våra myndigheter har sett olika ut i Norden.

255
Kim Berg
Andsvar

Rouva presidentti! Kysymys oli vähän samantyyppinen kuin mitä Heli Järvinen äsken esitti.

256
Anna Hallberg
Svar við athugasemd

Det är viktigt att först slå fast att varje land har en suverän rätt att fatta beslut om både sina gränser och när det gäller att skydda sina medborgare.

258
Mette Frederiksen
Framsöguræða

Tak for det. Nu kunne der jo godt være en enkelt i salen, der håbede på en kop kaffe, men I får endnu en statsministertale i stedet for. Spøg til side.

260
Mette Frederiksen
Svar við athugasemd

Jeg beklager forsinkelsen. Jeg bestræber mig på at forstå de nordiske sprog, men det kan knibe, så jeg tænker, at jeg for at kunne svare korrekt hellere må have lidt dansk bistand.

261
Hans Wallmark
Andsvar

Fru president! Efter repliken till mig från Norges statsminister såg jag att de svenska socialdemokraterna applåderade flitigt när den stängda gränsen och de stoppade människorna hyllades.

265
Jan-Erik Enestam
Framsöguræða

President, värderade ministrar, parlamentariker, kära vänner av nordiskt samarbete! Tack för möjligheten att kort få presentera rekommendationerna!

266
Gunilla Carlsson
Erindi

Fru president! Tack till statsministrarna för alla era redogörelser! Jag villl också rikta ett stort tack till Jan-Erik Enestam för rapporten.

268
Wille Rydman
Erindi

Värderade president! Coronakrisen har inneburit svåra tider för oss alla. Den har också varit en stor utmaning för det nordiska samarbetet.

270
Aron Emilsson
Erindi

Fru president! Nordens sak är vår gemensamma. Vi utgör både en familjär och en geografisk samhörighet.

271
Erindi

I, der har livet foran jer, passer på dem, der har livet bag sig. I udviser et samfundssind, der redder menneskeliv. Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i vinter.

272
Alexander Grandt
Erindi

Tak for ordet, formand. To amerikanske præsidentvalgkampe er forsøgt at blive influeret af udenlandske kræfter gennem misinformation og fake news.

273
Anders Eriksson
Erindi

Tack, fru president! Jag ska börja med att berätta om två konkreta exempel när vi har äran att ha statsministrarna här.

274
Erindi

Det meste er sagt nå, og det meste er svart ut. Jeg har likevel behov for å påminne oss om Ministerrådets egen Visjon 2030, som ble vedtatt i august 2019.

275
Simon Holmström
Erindi

President!. Jag ställde denna fråga till samarbetsminister Hallberg i somras, men hon var dessvärre förhindrad att svara på grund av regeringskrisen då. Nu testar jag igen.

276
Cecilie Tenfjord Toftby
Erindi

Fru president! Vi är på väg att lägga pandemin bakom oss. I dag är frågan: Gjorde vi rätt? Vad kunde vi ha gjort bättre? Vad gör vi nästa gång?

277
Erindi

Den høge tilliten til helsestyresmaktene i dei nordiska landa har ført til høg organisasjonsgrad. Difor har me kunna letta på smittevernstiltaka.

278
Jonas Gahr Støre
Andsvar

Det har ikke vært konsultert mellom statsministrene, så nå tar jeg det på min intuisjon. Det er følgende: Norden har en stolt historie hvor grenser ikke betyr noe for menneskers bevegelse.