Bankkonto i Finland

Pankkitili Suomessa
På denne siden finner du informasjon om banktjenester i Finland, for eksempel bankkonto, boliglån, bankkoder og utenlandsbetalinger.

Finske banker tilbyr kundene et bredt spekter av tjenester. Denne siden formidler bare informasjon om helt sentrale tjenester du har bruk for i hverdagen. Mer informasjon om de andre tjenestene får du direkte fra banken.

Bankenes virksomhet i Finland overvåkes av Finansinspektionen, som også informerer om forbrukervern. Ved problemer som har med banktjenester å gjøre, kan du få råd av Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE).

Åpne bankkonto

Det er ikke noe krav at man har finsk personnummer for å kunne åpne en bankkonto, men kunden må alltid kunne legitimere seg på en pålitelig måte. Den tryggeste måten å gjøre det på, er med et gyldig pass eller offentlig ID-kort som du må ha med deg når du møter opp personlig i en bankfilial for å åpne konto. Hvis man ikke har finsk personnummer, kan det begrense mulighetene til å inngå enkelte bankttjenesteavtaler, for eksempel avtaler om betalingskort og nettjenester.

For å åpne bankkonto kreves det ofte et velbegrunnet og akseptabelt behov, for eksempel fast bolig, arbeid eller studier i Finland. Som bekreftelse på ansettelse kan man for eksempel ha en gyldig arbeidsavtale eller en lønnsslipp. Studerende kan legge fram opptaksbevis fra utdanningsinstitusjonen eller studentkort.

Bankene har mulighet til å kontrollere kredittopplysningene til den som vil åpne en konto.

Banker i Finland som tilbyr hverdagstjenester og bankkoder, er listet opp under.

Bankkoder

Bankkoder er din elektroniske legitimasjon, og bruk av dem tilsvarer underskriften din. Med bankkodene kan du logge på i nettbanken og også identifisere deg hos andre tjenesteleverandører som Folkpensionsanstalten (FPA) og skattemyndighetens tjenester samt når du betaler innkjøp på nettet. Dine egne koder er utelukkende ment for din bruk og må ikke overlates til andre.

Du får de første bankkodene ved å oppsøke din bankfilial personlig. For å kunne identifisere deg trenger du ID-kort.

Utenlandsbetalinger

Du kan utføre en betaling på samme måte og til samme pris i hjemlandet og i et annet SEPA-land hvis betalingen skjer i euro. I det felles eurobetalingsområdet SEPA inngår i tillegg til eurolandene også andre EU- og EØS-land samt Sveits og Storbritannia. Oppgi mottakerens kontonummer i IBAN-format slik at banken kan se at betalingen er en SEPA-betaling.

Hvis du skal få penger fra utlandet, så pass på å oppgi bankopplysningene dine. For SEPA-kontooverføringer kreves mottakerens kontonummer i IBAN-format og mottakerens BIC-kode, som identifiserer mottakerens bank. IBAN-kontonummeret kan du finne på en kontoutskrift eller i nettbanken.

Ytterligere informasjon kan du få hos banken din.

Boliglån

Som sikkerhet for boliglån innvilget av finske banker aksepteres vanligvis bare boliger som ligger i Finland. Hvis du har planer om å ta opp boliglån i en finsk bank for å kjøpe bolig i et annet nordisk land, bør du derfor ta kontakt med banken din og forhøre deg om du kan bruke en bolig i et annet nordisk land som sikkerhet for lånet.

Hvis du skal kjøpe bolig i Finland og har tenkt å ta opp boliglån i en bank i et annet land, vil ikke boligen i Finland nødvendigvis fungere som sikkerhet for et lån innvilget i et annet nordisk land. Undersøk saken med din egen bank.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.