Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Oprindelige personer er særligt sårbare i forhold til klimaforandringer

30.06.22 | Nyhet
COSP
Fotograf
Christina Lindström
Oprindelige personer med handicap er en minoritet inden for minoriteten, og når det gælder klimaforandringerne er de særligt sårbare. Det var budskabet fra det nordiske side-event ved FN's konference for konventionen om rettigheder for personer med handicap (CRPD) i New York.


Side-eventet var arrangeret af Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i Norge som en del af det norske formandskab i Nordisk Ministerråd. Statssekretæren i det norske kultur- og ligestillingsministerium, Gry Haugsbakken, åbnede arrangementet med at understrege det faktum, at oprindelige folk oplever uforholdsmæssigt store konsekvenser på grund af tabet af biologisk mangfoldighed og miljøforringelser.  


– En nylig rapport dokumenterer, at en persons handicap nogle gange bruges som en forklaring OG en undskyldning for at krænke personens oprindelige rettigheder. En af de konkrete udfordringer er manglen på viden og respekt for oprindelige personers spirituelle forbindelse til land og natur, sagde Gry Haugsbakken. 

Minoriteter inden for minoriteten

Alle de nordiske lande har ratificeret FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (CRPD), og de har stemt for FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder. Udfordringen ligger i implementeringen. 


– Alt for ofte negligeres grupper med særlige behov, når det gælder oprindelige folks kulturelle rettigheder, for de er minoriteter inden for minoriteten, sagde Runar Myrnes Balto, medlem af Sametinget i Norge og ansvarlig for områderne sundhed, ligestilling og synlighed.  
 

Alt for ofte negligeres grupper med særlige behov, når det gælder oprindelige folks kulturelle rettigheder, for de er minoriteter inden for minoriteten,

 

Runar Myrnes Balto, medlem af Sametinget i Norge.

Lyt til de berørte mennesker

Alle skal ikke behandles ens, for det lægger majoritetens perspektiv ned over alle, og det ekskluderer ofte de mennesker, der ikke passer til normen. Kulturel følsomhed og sprog er vigtige for at kunne foretage en korrekt vurdering af enkeltpersoners behov for ydelser, diagnoser, rehabilitering og pleje. Og samtidig er det vigtigt at lytte til de berørte grupper.


– Personer med handicap er eksperter i deres eget liv, og deres indsigter og erfaringer i forhold til handicapspørgsmål er helt afgørende for en effektiv udvikling og implementering af en politik, som er til gavn for personer med handicap, understregede den danske social- og ældreminister, Astrid Krag. 

Jordens største minoritet

Sif Holst, næstformand i Danske Handicaporganisationer og Danmarks repræsentant i Handicaprådet, understregede det faktum, at personer med handicap ofte ses som én gruppe af samfundet. 


– Der er omkring en milliard mennesker med handicap i verden, og det gør os til den største minoritet på jorden. Vi har alle farver, alle former for handicap og alle tænkelige uddannelsesmæssige og sociale baggrunde, sagde Sif Holst. Hun påpegede, at vi har behov for et intersektionelt perspektiv, som tager hensyn til disse forskelle.