Finska förmåner för barnfamiljer

Suomen etuudet lapsiperheille
Här kan du läsa om familjeförmåner i Finland som betalas ut av Folkpensionsanstalten (FPA). Reglerna gäller även Åland.

FPA betalar ut flera olika förmåner till barnfamiljer som omfattas av den sociala tryggheten i Finland. Sådana förmåner är exempelvis moderskapsunderstöd, föräldradagpenning och barnbidrag.

På den här sidan kan du läsa om moderskapsunderstöd, därefter om olika typer av föräldrapenning och slutligen om barnavårdsstöd. Barnbidrag kan du läsa om på sidan Finskt barnbidrag.

Moderskapsunderstöd

När du har varit gravid i minst 5 månader (154 dagar) kan du ansöka om moderskapsunderstöd. Som moderskapsunderstöd kan du välja antingen pengar eller en moderskapsförpackning, som innehåller babykläder och barnavårdsartiklar. Om du tar ut understödet i pengar får du 170 euro som du inte behöver betala skatt för.

Föräldraledighet och föräldrapenning

När du har fått barn kan du ansöka om föräldradagpenning hos FPA. Den består av moderskapspenning, faderskapspenning och särskild moderskapspenning, som du får om du inte kan arbeta på grund av riskfyllda arbetsförhållanden. För att få dagpenning måste du omfattas av sjukförsäkringen i Finland i minst 180 dagar omedelbart före barnets födelse. Om du har varit försäkrad i ett annat nordiskt land eller ett EU-/EES-land kan den tiden också räknas med.

Moderskapspenning och särskild moderskapspenning

Du kan ta ut mammaledighet 30–50 vardagar, det vill säga cirka 5–8 veckor, före beräknad förlossning. Du kan själv bestämma när du vill börja din mammaledighet. Moderskapspenningen betalas ut till mamman för 105 dagar. Om ditt arbete innebär vissa riskfaktorer kan du ansöka om särskild moderskapspenning tidigare.

Föräldrapenning

Efter moderskapspenning betalas föräldrapenning ut i 158 dagar till en av föräldrarna. Pappan och mamman kan dela på föräldraledigheten under samma period, då båda får partiell föräldrapenning från FPA.​​

Faderskapspenning

Faderskapspenning betalas ut till pappan i högst 54 dagar totalt. En del av dagarna med faderskapspenning kan överlappa med dagar med moderskapspenning. Faderskapspenningen, dvs. pappaledigheten, ska tas ut innan barnet fyller 2 år.

Hemvårdsstöd och privatvårdsstöd

Efter föräldraledigheten kan du få hemvårdsstöd om barnet inte är i kommunal barnomsorg (dagvård). En förälder behöver inte själv ta hand om barnet hemma, utan det kan också vara en utomstående barnskötare.

Istället för kommunal dagvård kan du välja privat dagvård. För privat barnomsorg kan du få privatvårdsstöd.

  Förmåner för barnfamiljer i samband med flytt

  Flyttar du från Finland till ett annat nordiskt land?

  Om du flyttar permanent från Finland till ett annat nordiskt land mitt i en familjeförmånsperiod och inte längre arbetar i Finland, betalar Finland ut förmånen under hela perioden trots flytten. Undantaget är hemvårdsstödet som inte betalas ut efter flyttdagen om det inte gäller en familjemedlem till en person som fortfarande arbetar i Finland.

  Familjeförmåner från Finland kan i vissa fall beviljas dig som tillfälligt bor utomlands. Förutsättningen är att du tillhör den sociala tryggheten i Finland trots utlandsvistelsen.

  Anmäl alltid flytt till FPA.

  Flyttar du till Finland från ett annat nordiskt land?

  Om du flyttar till Finland och redan har börjat få familjeförmån från ett annat nordiskt land, betalar ditt tidigare hemland ut förmånen under hela perioden trots flytten. Mer information kan du få hos den instans som beviljat förmånen.

  Om du som väntar barn flyttar till Finland innan ett annat nordiskt land har börjat betala ut familjeförmån kan du ansöka om familjeförmån i Finland hos FPA, förutsatt att du anses ha flyttat till Finland permanent eller att du tillhör den sociala tryggheten i Finland för att du arbetar i landet.

  Även om den ena föräldern får familjeförmån från ett annat nordiskt land har pappan rätt till pappaledighet och faderskapspenning i Finland, förutsatt att han inte arbetar i ett annat land.

  Anmäl flytt till FPA och motsvarande instans i landet du flyttar från.

  Mer information

  Kontakta myndighet
  Fråga Info Norden

  Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

  OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

  Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.