Guide: Flytta från Åland

Kobba klintar
Photographer
Bent Blomqvist
Här hittar du information om vad du skall tänka på om du skall flytta från Åland till Danmark, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Svalbard. Här kan du även ta del av kom-ihåg-listor för dig som flyttar eller far för att studera till Sverige.

Det finns alltid en hel del att komma ihåg när du flyttar mellan två länder. Som exempel kan nämnas eftersändning av din post, när du flyttar utomlands skall du meddela detta till FPA, kolla upp det skattemässiga för även om du flyttar från Åland kan du ändå betraktas som skattskyldig, hör efter om att byta A-kassa och fackförening till nya landet, stänga bankkonton, säga upp hyreskontrakt och överlåtelsen av din lägenhet, gå igenom dina abonnemang och dina försäkringar, kolla tullregler vid flytten, ta med dig diverse intyg och dokument och har ett giltig ID-kort med dig.

Flyttanmälan på Åland

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har riksomfattande service. På Åland kan ärendena däremot skötas på Statens ämbetsverk på Åland. DVV - Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Man måste komma ihåg att göra flyttningsanmälan till magistratsavdelningen vid Statens ämbetsverk på Åland då man flyttar.

 

Skall du flytta till Sverige från Åland?

De flesta som flyttar från Åland flyttar till Sverige och då kan du läsa om det mesta du bör tänka på vid flytten till Sverige i dessa omfattande Kom-ihåg-listorna nedan. Det finns även en egen kom-ihåg-lista för dig som skall till Sverige för att studera med tio saker att komma ihåg.

OBS! Det kan ta upp till 4 månader för dig att få ett personnummer i Sverige.

Post

Kom ihåg att få din post eftersänd till utlandet. När du flyttar ska du göra en adressändring. Du informerar Åland Post om din nya adress samt att din nuvarande adress upphör.

Folkbokföring

Om du är medborgare i ett nordiskt land behöver du varken visum, arbets- och uppehållstillstånd för att kunna bo eller arbeta i Norden. Du måste dock följa de regler som gäller för t ex folkbokföring i respektive land.

Socialförsäkring

När du flyttar utomlands ska du alltid göra en anmälan till FPA som avgör utifrån denna anmälan om du kan fortsätta att omfattas av socialförsäkringen i Finland/Åland under utlandsvistelsen. Mer information om vilket lands sociala trygghet du omfattas av hittar du på länken nedan. FPA har en snabbguide för den som flyttar utomlands.

Beskattning

I regel ska skatten betalas i det land där du arbetar eller får inkomst. Om du bor och arbetar i olika länder kan din inkomst påverka beskattningen även i ditt bosättningsland. Därför ska inkomsterna deklareras i både bosättningslandet och arbetslandet. Läs mer om beskattning på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax eller på Info Nordens webbsidor om beskattning i olika länder.

Flyttgods

När du flyttar från Åland till ett annat EU-land eller till ett land utanför EU (Norge och Island samt Färöarna och Grönland som är områden utanför EU) skall du lämna en exportdeklaration för flyttgods. Undantag är vid flytt från Åland till Finland. När du flyttar från Åland borde du ta reda på vilka tullbestämmelser som tillämpas i destinationslandet.

Bil

Om du flyttar till ett annat nordiskt land med bil eller annat fordon behöver du ofta registrera fordonet i ditt det landet. Du som bor utomlands eller tillfälligt vistas i landet får på vissa villkor använda ett fordon som är registrerat utomlands. Läs mer om detta här.

Körkort

Med ett åländskt/finskt körkort har du rätt att köra i alla nordiska länder i enlighet med de fordonsklasser som anges på körkortet. Läs mer om detta på dessa sidor nedan.

Flyttguider till de nordiska länderna

Om du ska flytta till Sverige, Norge, Danmark, Island, Färöarna, Grönland eller Svalbard kan du ta del av Info Nordens flyttguider här.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om flyttningsanmälan vid flytt från Åland, kan du kontakta Magistraten på Åland här

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.