Guide: Flytta från Finland

Muutto Suomesta ulkomaille
Här kan du läsa om vad du måste ordna med redan i hemlandet när du flyttar från Finland. Vad som behöver ordnas beror bland annat på om du ska flytta tillfälligt eller permanent.

När du flyttar utomlands från Finland måste du ta hänsyn till många saker. I guiden hittar du information om flyttanmälan, folkbokföring, socialförsäkring, skatter, medlemskap i a-kassa och flyttgods.

Flyttanmälan i Finland

Om du flyttar tillfälligt för en period som varar i över tre månader ska du alltid göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och till FPA. Du ska naturligtvis även göra en flyttanmälan om du flyttar permanent.

Folkbokföring i det nya bosättningslandet

Enligt det nordiska folkbokföringsavtalet ska alla som bor i de nordiska länderna endast vara folkbokförda i ett av de nordiska länderna. Hur folkbokföringen sker regleras alltid av de bestämmelser som gäller i det land du flyttar till.

Du ska registrera dig i det lokala folkbokföringsregistret i det nya landet

  • om du flyttar till Grönland och stannar över tre månader
  • om du flyttar till Danmark, Färöarna, Island eller Norge och stannar över sex månader
  • om du flyttar till Sverige och stannar över tolv månader.

Om du bor i två länder samtidigt ska du folkbokföra dig i det land där du tillbringar den största delen av tiden (minst 183 dagar om året).

Mer information om folkbokföring hittar du på sidorna om folkbokföring i respektive land.

Social trygghet

När du flyttar utomlands ska du alltid göra en särskild anmälan till FPA. FPA avgör utifrån denna anmälan om du kan fortsätta att omfattas av socialförsäkringen i Finland under utlandsvistelsen.

Mer information om vilket lands sociala trygghet du omfattas av hittar du på sidan Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av?

Om du tidigare har omfattats av den finska arbetslöshetsförsäkringen och åker utomlands för att arbeta kan du överföra de arbetslöshetsförsäkringsperioder du har intjänat i Finland till ditt nya arbetsland. Läs mer på sidan Finsk arbetslöshetsersättning.

Beskattning

I regel ska skatten betalas i det land där du arbetar eller får inkomst. Om du bor och arbetar i olika länder kan din inkomst påverka beskattningen även i ditt bosättningsland. Därför ska inkomsterna deklareras i både bosättningslandet och arbetslandet.

Läs mer om beskattning på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax eller på Info Nordens webbsidor om beskattning i olika länder.

Annat att tänka på

Nedan hittar du information om flyttgods, fordon och körning.

Flyttgods

Information om flyttgods till det nya landet hittar du via länkarna nedan. Flytt till Åland betraktas som flytt inom Finland.

Om du flyttar från Finland till ett land utanför EU (Norge och Island samt Färöarna och Grönland som är områden utanför EU) ska du lämna en exportdeklaration för flyttgods. Inom EU gäller fri rörlighet för flyttgods. Du behöver alltså inte göra någon anmälan till tullen.

Bil

Om du flyttar till ett annat nordiskt land med bil eller annat fordon behöver du ofta registrera fordonet i ditt nya hemland. Du som bor utomlands eller tillfälligt vistas i landet får på vissa villkor använda ett fordon som är registrerat utomlands. Läs mer om villkoren nedan.

Körkort

Med ett finskt körkort har du rätt att köra i alla nordiska länder i enlighet med de fordonsklasser som anges på körkortet. Läs mer nedan.

Flyttguider

Om du ska flytta till Sverige, Norge, Danmark, Island, Åland, Grönland eller Svalbard har du säkert nytta av flyttguiderna nedan.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.