Kartor över Norden

Jordglob
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Länksamling med kartor över de nordiska länderna, som kan användas gratis.

NORDEN: Du kan välja att få kartorna visade enligt färdiga kategorier. Kartorna kan användas fritt med tydlig källhänvisning, det vill säga både med Nordregios logotyp och hemsida:

NORDEN: Nordiskt kartverktyg från Nordforsk för demografi, arbetsmarknad och tillgänglighet i de nordiska länderna. Kartorna kan användas fritt med tydlig källhänvisning, det vill säga både med Nordregios logotyp och hemsida:

NORDEN (EU-länderna): Europeiska kommissionen har upphovsrätten till bilderna, men reproduktion är tillåten. För de nordiska ländernas del kan kartan vara lite bristfällig, för många av de stora städerna finns inte angivna. Norge, Island, Färöarna och Grönland är inte med.

FINLAND: Kartjänst där det också går att söka på finskspråkiga adresser:

NORGE: Karta över Norge. Begränsad användarrättighet. Du kan läsa om de villkor som gäller för användning av karttjänsten på:

ISLAND: Detaljerad vägkarta över Island med möjlighet att zooma:

DANMARK: Detaljerade Danmarkskartor, både geografiska och indelade i regioner, kommuner och de gamla länen (amter):

FÄRÖARNA: Det förekommer olika slags kartor. Du kan bland annat välja mellan att bara få med öarna, eller att få med städer och vägar, eller bara kommuner: