Nordens dag 2023 – kom och delta!

Nordiske flag
Photographer
norden.org
Den 23 mars är det Nordens dag, då vi firar världens äldsta regionalpolitiska samarbete. Det uppmärksammar vi med fem evenemang runt om i Norden.

På Nordens dag arrangerar vi evenemang med fokus på nordiskt samarbete för unga, hållbarhet, trygghet och fred. Allt med avstamp i att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

Evenemang

8.00–9.00 CET: Med krig i våra närområden, vart är Norden på väg? (Oslo)

Börja Nordens dag med en god frukost och ett tankeväckande samtal om det nordiska samarbetet i en osäker tid. Samtalet modereras av Hilde Sandvik, känd från podden ”Norsken, svensken och dansken”.

9.30–14.30 CET: Framtidens Norden – vilken är Finlands roll? (Helsingfors)

I Finland uppmärksammas Nordens dag med ett heldagsevenemang som innehåller olika debatter om Nordens framtid och Finlands roll i den nordiska gemenskapen.

10.30–12.30 CET: Norden för unga – nu och i framtiden (Köpenhamn)

Tillsammans med 50 studenter kommer vi att diskutera klimat, ensamhet, trygghet, fred, jämställdhet och demokrati och lära oss mer om var Norden står i dag, vart vi är på väg och hur vi ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030.

15.00–17.00 CET: Framtidens Norden – hur ska vi trygga fred och säkerhet? (Stockholm)

Hur påverkar det ryska anfallskriget mot Ukraina de nordiska länderna? Hur kommer Norden och det nordiska samarbetet att se ut i framtiden? Och hur upprätthåller vi bäst säkerhet och fred i Norden?

17.00–19.00 CET: Nordisk solidaritet och kulturens roll i krigstid (Reykjavik)

I Reykjavik uppmärksammas Nordens dag och undertecknandet av Helsingforsavtalet med ett omfattande program vars fokus är fred, solidaritet och kulturens kraft. 

Helsingforsavtalet – populärt kallat den nordiska grundlagen

På Nordens dag uppmärksammar vi det nordiska samarbetet, som omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

I år är det 61 år sedan samarbetet blev officiellt genom Helsingforsavtalet – i folkmun kallat den nordiska grundlagen. Samarbetet skapades åren efter andra världskriget, bland annat i syfte att de nordiska länderna tillsammans ska skapa trygghet och upprätthålla demokrati och fred.

Samarbetet har under årens lopp vuxit och hanterar i dag många politikområden, med målet att Norden år 2030 ska vara världens mest hållbara och integrerade region.