Nordens dag 2023 – kom og bli med!

Nordiske flag
Fotograf
norden.org
23. mars er det Nordens dag, da vi feirer det eldste regionale politiske samarbeidet i verden. Det markerer vi med fem arrangementer rundt omkring i Norden.

På Nordens dag avholder vi arrangementer med fokus på nordisk samarbeid for unge, bærekraft, trygghet og fred. Det hele med utgangspunkt i at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region.     

Arrangementer

8.00–9.00 CET: Med krig i nærområdene våre, hvor går Norden? (Oslo)

Start Nordens dag med en god frokost og en sinnrik samtale om det nordiske samarbeidet i en usikker tid, moderert av Hilde Sandvik fra "Norsken, svensken og dansken".

9.30–14.30 CET: Framtidens Norden – hva er Finlands rolle? (Helsingfors)

I Finland markeres Nordens dag med et heldagsarrangement som omfatter forskjellige debatter om Nordens framtid og Finlands rolle i det nordiske fellesskapet.

10.30–12.30 CET: Norden for unge – nå og i framtiden (København)

Sammen med 50 studenter vil vi diskutere klima, ensomhet, trygghet, fred, likestilling og demokrati og bli klokere på hvor Norden står i dag, hvor vi skal, og hvordan vi blir verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030.

15.00–17.00 CET: Framtidens Norden – hvordan skal vi beskytte fred og sikkerhet? (Stockholm)

Hvordan påvirker den russiske angrepskrigen mot Ukraina de nordiske landene? Hvordan kommer Norden og det nordiske samarbeidet til å se ut i framtiden? Og hvordan bevarer vi best sikkerhet og fred i Norden?

17.00–19.00 CET: Nordisk solidaritet og kulturens rolle i en krigstid (Reykjavík)

I Reykjavík markeres Nordens dag og signeringen av Helsingforsavtalen med et allsidig program med fokus på fred, solidaritet og kulturens kraft. 

Helsingforsavtalen – populært kalt den nordiske grunnloven

På Nordens dag markerer vi det nordiske samarbeidet, som omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøyene, Grønland og Åland.

I år er det 61 år siden samarbeidet ble gjort offisielt gjennom Helsingforsavtalen – populært kalt den nordiske grunnloven. Samarbeidet ble skapt i årene etter andre verdenskrig, blant annet med det formål at de nordiske landene sammen skal skape trygghet og bevare demokrati og fred.

Samarbeidet har i årenes løp vokst og håndterer i dag mange politiske områder, med det formål at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region i 2030.