Nordiska rådet har besökt sommarens nordiska demokratifestivaler

1952 fick samarbetet mellan de nordiska ländernas parlament en officiell inramning. Därmed kan Nordiska rådet i år fira 70-årsjubileum.

I sommar har Nordiska rådet turnerat på de fem nordiska demokratifestivalerna med en serie debatter som har tagit en titt på framtidens nordiska samarbete. Debattserien var en del av Nordiska rådets 70-årsjubileum.

Från Bornholm via Almedalen till Arendal, Björneborg och Reykjavik. Nordiska rådets demokratiturné avslutades på Fundur fólksins på Island, där vikten av nordiskt samarbete om miljö och klimat var på dagordningen. Under sommaren har debatten också handlat om andra viktiga teman som utbildning över gränserna, säkerhetsläget i Norden och gränsöverskridande brottslighet. Läs mer om temana nedan och se höjdpunkter eller debatterna i sin helhet via länkarna.

Folkmötet

Första stoppet på sommarturnén var Folkmötet på Bornholm i Danmark. Diskussionen handlade om de gränslösa nordiska utbildningsmöjligheterna. Covid-19-pandemin avslöjade nämligen att Norden inte alltid är så öppet och gränslöst som vi trott. Hur säkerställer politikerna att unga litar på att de kan studera i grannländerna utan rädsla för att gränserna åter ska att stängas? Och vilka fördelar har de unga och samhället i stort av att kunna studera i de andra nordiska länderna?

Se höjdpunkter från debatten här:

 

Almedalsveckan

Nästa stopp var Almedalsveckan i Sverige, där diskussionsämnet var ”Nordic crime”. De kriminella miljöerna växer, framför allt i Sverige, som ligger i topp i Europa när det gäller dödsskjutningar. Hur bekämpar våra nordiska grannar brott? Hur samarbetar polisen över nationsgränserna för att förhindra att våldet sprider sig?

Se höjdpunkter från debatten här:

SuomiArena

Därefter gick resan till Björneborg i Finland och SuomiArena, där säkerhetsläget i Östersjöregionen och norra Europa diskuterades. Den ryska invasionen av Ukraina rubbar hela den internationella säkerhetsordningen. Var står Norden nu – och vart är vi på väg? Vilka åtgärder bör de nordiska länderna vidta för att säkerställa fred och stabilitet i vår region?

Se höjdpunkter från debatten här:  

Arendalsveckan

På Arendalsveckan i Norge diskuterades också säkerhetspolitik. Hur ska de nordiska länderna tillsammans reagera på den ryska aggressionen, och vilka åtgärder bör de nordiska länderna vidta för att säkerställa fred och stabilitet i vår region?

Se höjdpunkter från debatten här:

Fundur fólksins

Sommarturnén avslutades i Reykjavik på Island under Fundur fólksins, där diskussionen handlade om behovet av en gemensam nordisk klimatpolitik. Skulle en sådan göra det lättare att nå målet om ett hållbart Norden? Och hur säkerställer vi att politiska beslut tar hänsyn till barn och unga, som är de som mest påverkas av klimatförändringarna?

Se höjdpunkter från debatten här: