Presidenten för Nordiska rådet fördömer Rysslands attack på Ukraina

24.02.22 | Nyhet
Erkki Tuomioja taler i Plenum Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Erkki Tuomioja taler i Plenum Stortinget, Nordisk Råds Session 2018

Fotograf
Johannes Jansson

Nordiska rådets president 2022, Erkki Tuomioja.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina ger Nordiska rådets president Erkki Tuomioja följande uttalande:

”Jag vill uttrycka mitt starka stöd för Ukraina och det ukrainska folket, som nu utsätts för ett fullständigt orättfärdigt och fullskaligt militärt angrepp av Ryssland. Rysslands agerande strider både mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen och att bruka militär makt är fullständigt oacceptabelt. Ukraina är en suverän nation och dess integritet måste respekteras av Ryssland. Nordiska rådet har alltid stått upp för demokrati, fred och samarbete och jag vill som Nordiska rådets president uttrycka mitt starka fördömande av den ryska invasionen. Hur de nordiska länderna kan bistå Ukraina och det ukrainska folket kommer att vara ett centralt ämne på Nordiska rådets agenda."

 

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Nordiska rådet bildades 1952. Rådet har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.