Nordiska Ministerrådet i St Petersburg på lista över utländska agenter

22.01.15 | Nyhet
Nordenflaggan
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Det ryska justitieministeriet beslöt den 20.1 att Nordiska Ministerrådets kontor i St Petersburg inkluderas på listan över NGO’er som betraktas som utländska agenter i Ryssland. De nordiska länderna beklagar detta. Beslutet föregicks av en skrivelse från de lokala åklagarmyndigheterna i St Petersburg där ministerrådets verksamhet klassificerades som politisk.

Nordiska ministerrådets kontor i St Petersburg mottog den 12.1 ett brev från den lokala åklagarmyndigheten, med krav om att ministerrådets kontor i St Petersburg med omedelbar verkan bör registreras som ”utländsk agent”  i Ryssland. Den 20.1 beslöt det ryska justitieministeriet att kontoret inkluderas på listan över NGO’er som betraktas som utländska agenter i Ryssland.

Enligt rysk lag bör NGO’er som sysslar med politisk verksamhet och får sin finansiering från utlandet, registrera sig som utländska agenter. NMRs kontor i Ryssland har haft status som NGO, d.v.s. frivilligorganisation, ända sedan det inrättades år 1995.

- Nordiska ministerådet beklagar det skedda. Vi anser att både åklagarmyndighetens krav och justitieministeriets beslut saknar grund. Nordiska Ministerrådets kontor har meddelat detta till åklagarmyndigheten på ett möte idag, säger generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

- Under de 20 år som vårt kontor har funnits i St Petersburg har vårt samarbete med både lokala och centrala myndigheter varit öppet och förtroligt. Vår verksamhet där har till alla delar varit förenlig med vår överenskommelse med Ryska Federationen, och med rysk lag.

- Nordiska ministerrådet har sedan någon tid tillbaka varit i dialog med det ryska utrikesministeriet i Moskva om möjligheten att ändra St Petersburgs-kontorets status på ett sätt som kunde säkra dess verksamhet framöver. Den processen intensifieras nu, med syftet att nå en acceptabel lösning, säger Høybråten.

Nordiska ministerrådet utreder för närvarande vilka konsekvenser justitieministeriets beslut kan få för ministerrådets verksamhet i nordvästryssland.

- Det är för tidigt att säga vilka konsekvenserna blir, men också i den här situation kommer kontoret att följa rysk lag, poängterar generalsekreterare Høybråten.

Nordiska Ministerrådets ordförandeland Danmark har också kommenterat det händelserna. Läs pressmeddelandet här.