Nordisk ministerråd møtte påtalemyndighetene

22.01.15 | Nyhet
Nordenflaggan
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Det russiske justisdepartementet vedtok 20.1. at Nordisk ministerråds kontor i St. Petersburg settes på listen over NGO-er som betraktes som utenlandske agenter i Russland. De nordiske landene beklager dette. Forut for vedtaket kom et skriv fra de lokale påtalemyndighetene i St. Petersburg der ministerrådets virksomhet ble klassifisert som politisk.

Nordisk ministerråds kontor i St. Petersburg mottok den 12.1. et brev fra den lokale påtalemyndigheten, med krav om at ministerrådets kontor i St. Petersburg med umiddelbar virkning bør registreres som ”utenlandsk agent”  i Russland. Den 20.1. vedtok det russiske justisdepartementet at kontoret skal settes på listen over NGO-er som betraktes som utenlandske agenter i Russland.

I henhold til russisk lov bør NGO-er som driver med politisk virksomhet og får sin finansiering fra utlandet, registrere seg som utenlandske agenter. NMRs kontor i Russland har hatt status som NGO, dvs. frivillig organisasjon, helt siden det ble opprettet i 1995.

– Nordisk råd beklager det inntrufne. Vi mener at både påtalemyndighetens krav og justisdepartementets vedtak mangler grunn. Nordisk ministerråds kontor har meddelt dette til påtalemyndigheten på et møte i dag, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten.

– I løpet av de 20 årene kontoret vårt har eksistert i St. Petersburg, har vårt samarbeid med både lokale og sentrale myndigheter vært åpent og fortrolig. Vår virksomhet der har på alle måter vært forenlig med vår overenskomst med Den russiske føderasjonen, og med russisk lov.

– Nordisk ministerråd har en tid vært i dialog med det russiske utenriksdepartementet i Moskva om muligheten for å endre St. Petersburg-kontorets status på en måte som kunne sikre kontorets virksomhet framover. Den prosessen intesiveres nå, i den hensikt å nå en akseptabel løsning, sier Høybråten.

Nordisk ministerråd utreder for øyeblikket hvilke konsekvenser justisdepartementets vedtak kan få for ministerrådets virksomhet i Nordvest-Russland.

– Det er for tidlig å si hva konsekvensene blir, men også i denne situasjonen kommer kontoret til å følge russisk lov, poengterer generalsekretær Høybråten.

Nordisk ministerråds formannskapsland Danmark har også kommentert hendelsene. Les pressemeldingen her.