Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Nordisk Råd fylder 70 år

Nordiske flag
Fotograf
norden.org
Nordisk Råd arbejder for dig og din hverdag. Det har rådet gjort siden 1952, da samarbejdet mellem de nordiske landes parlamenter blev lagt i officielle rammer. Således kan Nordisk Råd i år fejre sit 70 års jubilæum.

De 87 medlemmer i Nordisk Råd arbejder for at at fremme løsninger, som skal gøre hverdagen for indbyggerne i de nordiske lande endnu bedre, særligt i forhold til at styrke mulighederne for at kunne arbejde problemfrit på tværs af grænserne.

I de senere år er udenrigs- og sikkerhedspolitik blevet et stadig vigtigere område for Nordisk Råd efter at have været tabu i flere årtier. I dag tager rådet stilling til aktuelle udenrigspolitiske spørgsmål og arbejder for at styrke demokratiet.

I de nordiske befolkninger er der fortsat en stærk efterspørgsel efter nordisk samarbejde. Ifølge en undersøgelse fra 2021 anser hele 86 procent af indbyggerne i de nordiske lande samarbejdet for at være vigtigt.

Viktig arena

Nordisk Råds siddende formand Erkki Tuomioja, som har været medlem af rådet siden 1970 kun afbrudt af en periode som minister, ser rådet som en viktig politisk arena.

- Det nordiske samarbejde er meget populært blandt nordboerne, så vi har jo en pligt til at indfri forventningerne og sørge for, at det giver resultater. Vi ser at vore lande står foran ensartede udfordringer på mange samfundsområder. Her spiller Nordisk Råd en vigtig rolle som en arena, hvor vi kan dele erfaringer og lære af hinanden , men også en arena hvor vi kan komme med konkrete foreslag til nordiske løsninger, som er til gavn for vores medborgere.

Fakta:

Nordisk Råd er det officielle nordiske samarbejdes parlamentariske organ. Rådet har 87 medlemmer, fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.

Rådet samles fem gange årligt. Det vigtigste møde er sessionen, som hvert år finder sted i uge 44.

Rådet har et præsidium, fire udvalg og fem partigrupper.