Nordisk program for handicapsamarbejde 2023-2027

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
 Principperne for velfærdssamfundet i Norden handler om, at alle medborgere skal have de samme forudsætninger for lige muligheder og tryghed – uanset køn, etnisk oprindelse, religion, overbevisning, funktionsevne, alder eller seksuel orientering. Alle har i kraft af deres sociale rettigheder lige adgang til sundhedssystem, sociale ydelser, uddannelse, kultur og arbejdsliv. 
Publikationsnummer
2022:730